Konferans Konuları

Engellilik Tarihi

Tıptaki Gelişmeler

Asistif Teknolojiler

Sanat ve Engellilik

Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım

Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar

Sivil Toplum Hareketleri ve Aktivizm

Engellilerde Spor ve Rekreasyon

Önyargılar ve Ayrımcılık

Engellilik ve Göç

Diğer