Bildiri Kuralları

Bildiri Kategorileri

Engellilik Araştırmaları Konferansına iki farklı türde bildiri ile başvuru yapabilirsiniz: “Yazılı Bildiri” veya “Görsel-İşitsel Bildiri”. Katılımcılar birden fazla bildiri ile kongreye katılabilirler .

Konferans Hakem Kurulları tarafından değerlendirildikten sonra  sunulması  için kabul edilen bildiri özetleri,  Dijital Kongre Özet Kitabında yayınlanacaktır.

Değerlendirme

Bütün gönderiler  Konferans Hakem Kurulları tarafından incelenip değerlendirilecektir. Teknik olarak yeterli görülmeyen görsel-işitsel bildiriler/ yapımlar kabul edilmeyecektir.

Yazılı Bildiri

Engellilik alanında yapılmış özgün bilimsel araştırmalardır. Bu kategorideki başvurularda, bilimsel araştırmanın herhangi bir dergide yayınlanmamış olması koşulu aranır. Dergide yayınlanmamış, ancak başka bir kongrede sunulmuş araştırmalarla başvuru yapılabilir. Yayınlanmamış tezler, alan çalışmalardan üretilen araştırmalar için yazılı bildiri başvurusu yapılabilir. Yazılı bildiriler sözel veya poster sunumu şeklinde olacaktır. Başvuru sırasında tercih belirtilmelidir, ancak Hakem Kurulu sunum için son kararı verecektir.

Konferansta sunulan yazılı bildiriler arasından seçilmiş bildirilerin tam metinleri, Konferans sonrasında basılması planlanan "Engellilik Tarihi " kitabında yer alacaktır.

Yazılı Bildiri Özet Gönderim Kuralları


 1. Yazılı Bildiriler sözel veya poster sunum olarak kabul edilecektir. Bildiriniz için tercih ettiğiniz sunum şeklini belirtiniz.

 2. Yazılı  Bildiri özetleri Türkçe olarak yazılacaktır.

 3. Türkçe özette dil uygunluğu Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü temel alınarak yapılmalıdır. 

 4. Özetler; "Times New Roman" yazı tipi ile 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

 5. Bildiri özeti 350 kelimeden fazla olmamalıdır.

 6. Bildiri başlığı çalışmayı tanımlar nitelikte olmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

 7. Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı  alt birimlerin  açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.

 8. Sunumu yapacak olan araştırmacının adı “bold” işaretleme ile açıkça belirtilmiş olmalı ve araştırmacının e-posta adresi ve ulaşılabilir telefon numaraları eklenmelidir.

 9. Türkçe özet, ‘Amaç’, ‘Gereç ve Yöntem’, ‘Bulgular’, ‘Sonuç’ alt başlıklarına ayrılmalıdır. 

 10. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 11. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.  

 12. Özetlerde tablo veya grafik kullanılmamalıdır.

Görsel-İşitsel Bildiri

Konferans ana konularından herhangi birine uygun  görsel-işitsel(video ya da filmler) bildirileri içerir. Başvuruda bulunacak filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, belgesel, animasyon türde olabilir. Başvuruda bulunan filmlerin süresi 15 dakika ile sınırlıdır.

Konferans Yönetimi, video ya da filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.

Görsel-işitsel bildiri sahipleri, video ya da filmlerini Konferans’dan sonra İstanbul Üniversitesi Engellilik Araştırmaları Arşivi’nde kullanılmak amacıyla oluşturulacak seçki için değerlendirilmesini ve web sitesinde kullanıma açılmasına isteğe bağlı onay verebilirler.

Görsel-İşitsel Bildiri Gönderim Kuralları


 1. Görsel-işitsel bildiriler (video veya filmler) dijital olarak gösterime uygun teknik formatta mov., mp4, mpeg vb. uzantılı olmalıdır.

 2. Video ya da filmlerin en çok 1 dakikalık fragmanı hazırlanmalıdır.

 3. Kongreye katılmak üzere başvuran filmler, bir ekip tarafından üretilmiş olsa da, başvuru tek kişi tarafından ya da yönetmeni tarafından yapılmalıdır.

 4. Kongreye gönderilen video ve filmlerde yer alan içeriklerin telifleri yönetmenin sorumluluğundadır.

 5. Video veya filmlerde, işitme engelliler için Türkçe altyazı ve/veya işaret dili tercümesi eklenmiş olmalıdır.

 6. Video veya filmlerde, görme engelliler için sesli betimleme eklenmiş olmalıdır.

 7. Görsel-işitsel bildiriler için özet de gönderilmelidir.

 8. Görsel-İşitsel Bildiri Özet Kuralları, Yazılı Bildiri Özeti Gönderim Kuraları ile aynıdır.