UYARLANMIŞ FİZİKSEL AKTİVİTE YOLUYLA AKTİF YAŞ ALMA

 UYARLANMIŞ FİZİKSEL AKTİVİTE YOLUYLA AKTİF YAŞ ALMA

(Adapted Physical Activities for Elderly People to Promote Active Aging)

Ayşegül AKSOY (MSc)

Araştırma Görevlisi

Atölyenin Gerekçesi:

Dünyada ileri yaştaki nüfusun artışı ile birlikte sedanter yaşam biçimi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Demografik göstergeler tüm ülkelerdeki nüfusun gittikçe yaşlandığını ve bunun da büyük çaplı sosyal, ekonomik ve sağlık sitemleri açısından yeni sorunlar oluşturduğunu bildirmektedir (Chatterji et. al., 2015). Biliyoruz ki bütün insanlar yaş almakta; fakat bu herkes için farklı biçimlerde gelişen bir süreç. Bazı insanlar daha uzun yaşarken bazıları diğerlerinden daha kalite bir yaşam sürdürmekte (Spirdusa et. al., 2005).

Hedef:

Bu atölye çalışmasının amacı ileri yaştaki bireyler için aktif ve sağlıklı yaş almalarına ve daha kaliteli uzun bir ömür geçirmelerine katkı sağlayacak farklı fiziksel aktivite uygulamalarını örneklendirmektir.

Yöntem / İçerik:

Bazı ileri yaştaki bireyler için fiziksel olarak aktif olmak zorlayıcı bir durum olabilir. Fakat, ileri yaştaki bireylerin fiziksel aktiviteyi yaşamlarına dahil edebilmeleri için her zaman uygun biçimde uyarlamalar yapabiliriz. Bu bağlamda, Aksoy’un Finlandia, Haaga-Helia Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde yürütülen “Avrupa Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Diploma Program”ında (EUDAPA, 2015 & 2016) verdiği “Physical Activity for Elderly” (İleri Yaşlı Bireyler için Fiziksel Aktivite) dersinden bazı uygulama örnekleri gösterilecektir.

KATILIMCILARA NOT:

Lütfen, bu atölye çalışmasının fiziksel aktiviteler içeren bir uygulama olduğunu dikkate alınız


Bu nedenle,atölye çalışmasına katılacakların,


  • Eşofman ya da hareketi kısıtlamayan benzeri kıyafet,

  • Spor ayakkabı ya da benzeri konforlu bir ayakkabı giymeleri ve

  • Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi bölümünde çıplak ayakla çalışma yapılacağını dikkate almaları uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için önemlidir.