POSTER BİLDİRİLER

POSTER BİLDİRİLER

24 KASIM 2016, PERŞEMBE


(12:45-13:45 arasında Poster Sunumları yapılacaktır)


P 1. Derya Baysal. “Türkiye’de Engelsiz Havaalanları”
P 2. Arzu Güner. “Engelli bireylerin öz-yeterlilik ve öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”
P 3. İshak Pardo, Arzu Güner. “Mental Retardasyon, Otizm ve Görme Engelli Çocuğu Olan Ailelere Verilen Grup Terapisi ve Grupların Karşılaştırmalı İncelenmesi”
P 4. Şule Güçyeter, Arzu Taşdelen Karçkay, Orkide Bakalım. “Öğretmenlerin engelli bireylere yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: Uşak ili örneği”
P 5. Ferhat Esatbeyoğlu. “Yetiyitimi Olan Gençler İçin Fiziksel Aktivitenin Önemi”
P6. Dicle Dilan Özmen. “Engelli İstihdam Modeli; Korumalı İşyeri Örneği”
P 7. Claire Özel. “Engelsiz Yabancı Dil”
P 8. Apak Kerem Altıntop, Buket Zengin, Kaan Apak Altıntop, Oğuz Polat. “Gazilerin Sahip Oldukları Kaygının Durumsal ve Değişken Sosyal Kaygı Ölçeği Aracılığıyla Değerlendirilmesi”
P 9. Ecem Çiçek, Selma Öncel. “Türkiye’de Engelli Bireylere Yönelik Hemşirelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi”
P 10. Abdurrahman Mengi. “Otizmin Aile Üzerindeki Etkileri”
P 11. Ayşegül Kalkan. “Kendine Gel: Hava Yolculuğunda Fiziksel Engelin Üretilmesinin Açılımı”

25 KASIM 2016, CUMA


(12:15-13:15 arasında Poster Sunumları yapılacaktır)


P 12. Leyla Kanık. “Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinde Yardımcı Teknolojiler
P 13. Nihal Ayyıldız, Sevim Ulupınar. “Hemşirelerin Engelli Bireylere Yönelik Tutumunu Etkileyen Faktörler”
P 14. Kamer Ünal, Muhammed Emin Özcan, Nilgün Gürses, Elif Durgut, Hasan Hüseyin Karadeli, Talip Asil. “Multipl Skleroz hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi”
P 15. Duru Üzer. “İşitme engelli bireylerin kamusal alanda iletişimsel ve organizasyonel sorunları”
P 16. Evin Aydın Güldoğan. “Engelli Bireylerin Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşımına Yönelik Sorunlar”
P 17. Şebnem Özdemir, Zerrin Ayvaz Reis. “Kırılgan nüfus grubu: Engelli bireylerin sağlıklı çocukları”
P 18. Sevgi Gamze Felek, Feryal Subaşı, Şule Demirbaş, Elif Üstün, Güzin Kaya Aytutuldu, Serap İnal. “Zihinsel Engeli olan Bireyler için İş Koçluğu Eğitimi : Yerleştir, Eğit, Sürdür Vaka Çalışması I”
P 19. Güzin Kaya Aytutuldu, Feryal Subaşı, Şule Demirbaş, Elif Üstün, Sevgi Gamze Felek, Serap İnal. “Zihinsel Engeli olan Bireyler için İş Koçluğu Eğitimi : Yerleştir, Eğit, Sürdür Vaka Çalışması III”
P 20. Elif Üstün, , Feryal Subaşı, Şule Demirbaş, Sevgi Gamze Felek, Güzin Kaya Aytutuldu, Serap İnal. “Zihinsel Engeli olan Bireyler için İş Koçluğu Eğitimi : Yerleştir, Eğit, Sürdür Vaka Çalışması II”
P 21. Yasin Ekinci, Ömer Faruk Yaşaroğlu, Elif Kırdı, Mintaze Kerem Günel. “Psikososyal Rehabilitasyon Açısından Fiziksel Yetersizliği Olan Yetişkin Bireylerde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Duyarlılıklarının İncelenmesi”
P 22. Ayça Turan, Songül Atasavun Uysal, Vesile Yıldız Kabak, İnci Yüksel “Diş Hekimlerinde Gövde Stabilizasyon Egzersizlerinin Üst Ekstremite işlevselliğine Etkisi”