Poster Bildiri Programı


 
15 Kasım 2018, Perşembe
12.30 – 13.30 : P1-P7 / 15.00 – 15.30 : P8-P14 no ’lu  poster sunumları yapılacaktır.
  
P1“Engellilikle İlgili Haberlerin İçerik Değerlendirilmesi”

 Özlem Eskil ÇİÇEK, Osman AKAY
P2“Otizmli Bir Bireyin Duygu Ve Düşüncelerini Dışa vurmasında Sanatın Rolü”

Nalân GÖNÜLTAŞ, Asuman NUHOĞLU
P3“Çalışma Yaşamında Engellilerin Korunmasında Tarihsel Gelişim Süreci”

Reşat SARAOĞLU
P4“Otizm Spektrum Bozukluğunda Üniversite-Temelli Bir Araştırma Ve Uygulama Merkezi İnceleme Sonuçları”

Yeşim Güleç ASLAN
P5“Engelli Yaşlılarda Sağlık Sorunları”

Velittin Selçuk ENGİN
P6“Bağımsız Yaşam Ve Kariyer Akademisi”

Selver UĞURLU
P7“Türkiye’de Yapılan Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Oyun Konulu Lisanüstü Çalışmaların İncelenmesi”

F. Kıvanç ERDOĞAN, Yahya ÇIKILI
P8“Geleceğin Kentlerinde Down Sendromlu Bireylerin Yeri”

Merve KOÇ
P9“Duchenne Muskuler Distrofili Hastalarda Hastalık Süresi İle Sağlık Bakım Harcamaları Arasındaki İlişki”

Saliha Gürdal KARAKELLE, İpek YELDAN, Ezgi TÜRKMEN
P10“Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Örneğinde İstanbul Müzelerinin Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi”


Ömer TÜRK
P11“Nefesine Doğmak”

Nihal AÇIKPORTALI
P12“Yirminci Yüzyıldan Günümüze Askeri Gereklilikler Açısından İktidar ve
Engelli Yurttaş”


Mustafa Cebrail SADAKAOĞLU
P13“Farkındalık Yaratmada Sanatın Rolü”

Onur CANTİMUR
P14“Truman Show Perspektifinde Engellik Deneyimindeki Bireysel Ve Sosyal Algı
Haritalandırmalarının Yeniden Dizaynı”


Nagihan ÖZDEMİR, Meryem ÇAKIR
  
16 Kasım 2018, Cuma
12.30 – 13.30 : P15-P21 / 15.00 – 15.30 : P22- P27 no’lu  poster sunumları yapılacaktır.
  
P 15“Engelliler Müdürlüğü Verileri Kapsamında İstanbul İli Profil Çalışması”

Handan TÜRKAL
P 16“Engelli Dostu Akıllı Şehir Projeleri: İstanbul Örneği”

Fatih KAFALI, Muhammet Enes YILMAZ
P17“Hafif Zihinsel Engelli Adölesanlarda Düzenli Egzersiz Programının Motor Beceriler Üzerine Etkisi”

Muhammed Kurban ŞENLİK
P18“İşitme Engelli Ebeveynlerin İşiten Çocukları/CODA’ların Aile ve İletişim
Deneyimlerinin İncelenmesi”


Furkan ERDOĞDU
P19“Otizmli Bireyler Ve Tipik Gelişim Gösteren Bireylere Yönelik Geliştirdikleri
Metaforik Algıların İncelenmesi2


Eren ŞAHİN
P20“Engelli Penceresinden Engelli İstihdamındaki Ayrımcılığa Bakış”

Enver MENGÜ
P21“Az Gören Bireylerin Rehabilitasyonuna Güncel Yaklaşımlar”

Adem UĞURLU, Mahir UĞURLU
P22“Zihinsel Engelli Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükünün Sigara
Kullanımı Üzerine Görüşleri”


Betül BÜBER
P23“İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Yapılan Hidroterapi Çalışmaları Ve
Hidroterapinin Yüzme Sporuna Etkisi”


Duran ARSLAN, Mehmet ÖZSARI
P24“Toplum Temelli Rehabilitasyon Programlarının Sürdürülebilirliği; İstanbul
Toplum Temelli Rehabilitasyon (TTR) Programı Örneğinin İncelenmesi”


Ayşe Resa AYDIN, Oytun GÜRBÜZ
P25“Zihinsel Engelli Bireylerde Kendine Zarar Verme Davranışını Azaltmaya
Yönelik Farklı Yaklaşımlar”


İpek ADA
P26“Uluslararası 1. Disiplinlerarası Seramik Sanat Çalıştayı Projesi”

Özlem ÖZER TUĞAL
P 27“Sağlık Kuruluna Yapılan Engellilik Başvurularının Değerlendirilmesi”

Yasemin YUMUŞAKHUYLU, Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN, Fethullah BAYRAM, Hanife ÇAĞLAR YAĞCI, Afitap İÇAĞASIOĞLU