POSTER BİLDİRİ KURALLARI

POSTER BİLDİRİ KURALLARI • Hazırlanan posterler 50X70 cm. ebatlarında, tek parça ve dik olarak dizayn edilmelidir.

 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

 • Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde, kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır.

 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunmaları ve çalışmaları konusunda bilgi  vermeleri gerekmektedir.

 • Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu olmayacaktır.

 • Posterler aşağıdaki başlıkları içermelidir:

  • Özet

  • Anahtar kelimeler(2 veya 3 adet)

  • Giriş

  • Gereç ve Yöntem

  • Sonuçlar ve Tartışma

  • Kaynaklar • Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.

 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır.

 • Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.

 • Poster sunumları hazırlanırken erişilebilir olması için:

  • Yazı puntosu( 2 metre mesafeden okunabilir olması, en az 18 punto)

  • Renk kontrastlığına dikkat edilmesi(açık zemin üzerinde koyu yazı/görsel veya koyu zeminde açık yazı/görsel)

  • Postere QR kodu (Kare Kod )yerleştirilmesi (sorularınız ve destek için enuygar@istanbul.edu.tr mail adresine başvurabilirsiniz)

  • Poster sunumunda betimleme yapılması