Konferansın Ardından -Rapor

   Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları Konferansı Ardından

Hazırlayan: Prof. Dr. Resa Aydın

İÜ ENUYGAR Merkezi Müdürü

Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ortaklığıyla 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde  İÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansın ana teması “dünden bugüne” Türkiye’de engelliliğin tarihsel, kurumsal, hukuksal ve sosyokültürel açıdan incelenmesi olarak belirlendi.

Açılış töreninde, açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından İcra Heyeti Şefi Gönül Paçacı Tuncay Yönetiminde Osmanlı Müziği eserlerinden derlenen bir konser verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSEMX Müzik grubundan üç öğrenci de kendi çaldıkları enstrümanlarla mini bir konser vererek açılışa renk kattılar.

Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinin 450 kişilik Ana Salonu ve 100 kişilik İkinci Salonu dışında, 50’şer kişilik üç paralel salonunda eş zamanlı oturumlarla gerçekleşti. Ana Salonda Konferansın birinci ve ikinci günlerinde, “engellilik tarihi” ile ilgili konular yer aldı. 15 Kasım Perşembe günü, Osmanlı arşivlerinden elde edilen bilgiler ışığında Osmanlı Devletindeki eğitim, istihdam, sosyal yaşamda engellilik konusunda hazırlanmış araştırma sonuçları ve bildiriler sunuldu.  İslam toplumunda ve hukukunda engelliliğe bakış ve edebiyatta engellilik de ilk gün işlenen konular arasındaydı. Türkiye’de fiziksel tıp ve rehabilitasyonun, özel eğitimin, engellilikle ilgili politikaları oluşturan ve yürüten kurumların tarihsel süreçleri, ilgili  konuların uzmanları olan değerli öğretim üyeleri ve bürokratlar tarafından aktarıldı. Engelli hakları ve savunuculuk konusunda sivil toplumdaki hareketlilik üç ayrı panelde ele alındı. 2000 yılı öncesi ve sonrasında faaliyet gösteren önemli sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı paneller ilgiyle izlendi.

Konferansta engellilik tarihi dışında, farklı konularda panel ve oturumlar yer aldı. Asistif teknoloji, özel eğitim, yükseköğretimde liderlik, kimlik gelişimi, mimari ve bilişim erişilebilirliği, işitme engellilik, istihdam, insan-hayvan etkileşimi gibi konularında bildiriler sunuldu. 77’si sözel, 27’si poster bildirisi olmak üzere, toplam 104 bildiri sunumu gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde öğleden sonraki oturumlarda yapıldı. Toplam 15 Atölye gerçekleştirildi.

Konferansta ayrıca, İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen “Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri(UDİSES) Projesi kapsamında iki panele yer verildi. Bu panellerde göç ve engellilik konularında sunum ve deneyim paylaşımları yer aldı.

Konferansta yer alan “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Engelliler” Sergisinde T.C. Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından, arşivdeki 10000 adet belge arasından engellilikle ilgili 25 belgelik bir seçki derlenerek, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konferansın katılımcıları;  akademisyen, kamu, yerel yönetim ve  sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrencilerden oluşmaktaydı. Toplam katılımcı sayısı 737 olarak gerçekleşti. Bunların 473’ü dinleyici, 72’si bildiri ile katılan katılımcı, diğerleri ise davetli konuşmacı ve oturum başkanlarıydı. Atölye çalışmalarına 307 kişi katılım gösterdiği belirlendi.

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen Dünden Bugüne Engellilik- Engellilik Araştırmaları Konferansı beş parallel salonda, eşzamanlı yoğun geçen iki günün ardından Kapanış Töreni ile son buldu.

KATILIM İSTATİSTİKLERİ

15 – 16 KASIM 2018

ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

Katılımcı verileri
GÖREVPROGRAMA ÖNKAYIT SAYISIKONFERANSA KATILIM SAYISI
Konuşmacılar4343
Oturum Başkanları5348
Atölye Çalışma Sorumluları3838
SB / Poster Bildiri Sunanlar11172
Dinleyiciler26733
Anında Kayıt 440
TOPLAM 674
 


15 – 16 KASIM 2018


ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

Atölye Çalışmaları Katılımcı Verileri
ATÖLYE ADIKAYIT OLAN KATILIMCI SAYISI
Hipoterapi Atölyesi22
Dans Atölyesi25
Turizm ve Beslenme Atölyesi14
Spor Atölyesi14
Engelsiz Seramik Atölyesi14
ABA Atölyesi28
Bağımsız Hareket Atölyesi12
Trafikte Haklarım Atölyesi10
Cinsel Eğitim Atölyesi54
Resim Atölyesi19
Medyada Algı Atölyesi 9
Kapsayıcı Eğitim Atölyesi 9
İşaret Dili Atölyesi51
Ritm Atölyesi14
Evrensel Tasarım Atölyesi6
TOPLAM307
 


15-16 KASIM 2018


ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

Görevli Personel Verileri
KURUM / BİRİMKİŞİ SAYISI
ENUYGAR Gönüllü Öğrenciler12
ENUYGAR7
İBB35
Optimist Firması 9
TOPLAM63