Konferansa Davet

Değerli Katılımcılar,​
 İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü ortaklığıyla  düzenleyeceği  Engellilik Araştırmaları - Dünden Bugüne Engellilik Konferansına  sizleri davet etmekten onur duyarız. Konferansımız 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.​
 Engellilik deneyimini disiplinler arası olarak ele alan ‘Engellilik Araştırmaları’; kapsayıcı  ve uygulamalı bir araştırma alanıdır. Akademisyenlerin yanı sıra, sahada çalışan kamu ve sivil toplum araştırmacıları, sivil toplum örgütü mensupları, aktivistler ve öğrenciler konferansımıza  dinleyici olarak veya bildirileri ile katılabilirler.


 Engellilik Araştırmaları Konferansının konusu “Dünden Bugüne Engellilik” olarak belirlenmiştir. Bu konferansta;  kültürel, kurumsal ve hukuksal açıdan engellilik tarihi incelenecektir. Dünyada engellilik tarihi konusunda yapılan çalışma ve araştırmalar son 30 yılda hız kazanmış, bu alanda pek çok makale ve kitap yayınlanmıştır. Ülkemizde engellilik alanında yapılan araştırmalar, her disiplinin kendi alanındaki veri tabanları ve kaynaklarla sınırlı kalmakta, bu durum disiplinler arası çalışmaları zora sokmaktadır. Bu konferans, Türkiye’de engelliliğin tarihini ve sosyo-kültürel süreçlerini inceleyen araştırmaları tek çatı altında toplayarak, kaynak oluşumuna katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.

 Engellilik Araştırmaları Konferansına sözel veya poster şeklinde yazılı bildiri sunusu veya görsel-işitsel sunu (video-film) için başvuru yapılabilir. Yazılı bildiriler arasından Değerlendirme Kurulu  tarafından seçilen bildiriler, sözel ve poster olarak konferansta sunulacak ve elektronik Özet Kitapta basılacaktır. Konferansta sunulan yazılı bildiriler arasından, seçilmiş bildirilerin tam metinleri ise, konferans sonrasında basılması planlanan Engellilik Tarihi kitabında yer alacaktır. Değerlendirme Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulunan görsel-işitsel sunular, Konferanstaki gösterimlerinin ardından, İstanbul Üniversitesi Engellilik Araştırmaları Arşivinde saklanacaktır.

 İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Engellilik Araştırmaları – Dünden Bugüne Engellilik Konferansının engellilik alanıyla ilgili farklı disiplin ve alanlardan katkı ve katılımlarla zenginleşeceğine inanıyor, sizleri aramızda görmeyi diliyoruz. Saygılarımızla,Düzenleme Kurulu