Konferans 16 Kasım 2018 programı-2.Gün

16-kasim-2-gun-kisa-programi

16-kasim-2-gun-programi16 KASIM 2018, CUMA
ANA SALON (Kat -1 ve Kat -2)
09.00-09.30Konferans: Özel Eğitim
 Oturum Başkanı:

Hande SART
Boğaziçi Üniversitesi
 Özel Eğitimin Tarihi

Ayşegül ATAMAN
Lefke Avrupa Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü
  
09.30-11.00Panel: Kamuda Engelli Politikaları ve Uygulamalar
 Oturum Başkanları:

Lokman AYVA (22-23. Dönem Milletvekili)

Fatih KUCUR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
09.30-09.50Tarihsel Gelişimi ve Güncel İkilemleriyle Türkiye'de Kamu Politikalarında Engellilik”

Volkan YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika Forumu
09.50-10.10“Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Tarihçesi”

Tayyar KUZ
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü
10.10-10.30“Yerel Yönetimlerde Başlangıçtan Günümüze Engellilik Çalışmaları: İBB Engelliler
Müdürlüğü Örneği”
Yeliz Yıldız KÖKENEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Müdürlüğü
10.30-10.50“Osmanlı’dan Günümüze Engelli Bakımının Kurumsal Yüzü: Darülaceze”

Yusuf DURU
Darülaceze Başkanlığı
10.50-11.00“Türkiye’de Engelliler Meclise Doğru Projesi”

Turhan İÇLİ,

Engelliler Federasyonu Başkanı
  
11.00-11.30Ara
  
11.30-12.30Panel ve Sözlü Bildiri: Engelli Haklarında Güncel Durum
 Oturum Başkanları:

Kerem GİRAY
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


İlhami ALKAN OLLSSON
Raull Wallenberg Enstitüsü Türkiye Başdanışmanı, İstanbul Üniversitesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi
11.30-11.50“AİHM Kararlarında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi”

İdil Işıl GÜL
Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
11.50-12.20“Engelli Çocuk Hakları Ağı”

İdil Seda AK
Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı
12.10-12.30S.46 “Vesayet Hukukunun Tarihçesi ve Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme Işığında Uygulamalardaki Son Gelişmeler”
Güler POLAT
Serbest Avukat
  
12:30-13:30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-P21)
  
13:30-15:00Panel ve Sözlü Bildiri: Uluslararası Göç ve Engellilik
 Moderatör:

Nurcan ÖZGÜR
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
13.40-14.10Mevzuat ve Uygulamalar

Metin KAYBAKİ
İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı (İKGV)
14.10-14.30Feras Al FAWAL
Syrian Special Needs Organization (SSNO)
14.30-14.50“Hassas veya Kırılgan Grup Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Toplumsal
Kabul ve Uyum Süreci: Çanakkale Ölçeğinde Bir Değerlendirme”
Didem GÜRDOĞAN 
Çanakkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi
14.50-15.00S.47 “Savaşın Engellileri: Engelli Yaşama Mahkûm Edilen Suriyeliler”

Ayşe Hümeyra KUTLUOĞLU KARAYEL
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
15.00-15.30Sorular ve Tartışma
  
 NOT: Bu Panel Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi'nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmektedir.
  
15.00-15.30Ara & Poster Sunumları (P22-27)
15:30-17:00Panel Tartışma
 Türkiye’de Engellilik Hareketi (2000 sonrasında örgütlenmeler: ortaya çıkış nedenleri, yapılanlar, bundan sonrası...)
 Moderatör:

Engin YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, GETEM Direktörü
 Panel Konuşmacıları:
 Süleyman AKBULUT
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği-TOHAD)
 Ergin GÜNGÖR
Otizm Dernekleri Federasyonu-ODFED ve Otizm Derneği-ODER
 Emre TAŞGIN
Eğitimde Görme Engelliler Derneği-EGED
 Beyza ÜNAL
Engelli Kadın Derneği-ENGKAD
 Onur CANTİMUR
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği-İED
  
17.30-18.00KAPANIŞ TÖRENİ
  
 SALON 2 (Kat 2)
09.30-11.00Panel ve Sözlü Bildiriler: Özel Eğitim
 Oturum Başkanları:

İbrahim DİKEN
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin
Engelliler Anabilim Dalı


Fatih ÇEPNİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü
09.30-09.45“Özel Eğitim Çalışmalarında Hak Savunuculuğunun Önemi”

Hande SART
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Politika Forumu
09.45-10.00“Engelli Çocuğa Öğretmen Olmak”

Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
10.00-10.15“Türkiye'de Az Bilinen Bir Özel Eğitim Kategorisi: Görme-İşitme Engeli”

Emine AYYILDIZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
10.15-10.30S.48 “Yerel Yönetimlerde Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları: İBB Engelliler Müdürlüğü Örneği”

Nilay YAZICIOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, Engelliler Müdürlüğü,
ARGE ve Projeler Şefi
10.30-10.40S.49 “Dokun Say Sayı Kombinasyonlarıyla Matematik Öğretiminin Diskalkuliye Sahip Öğrencilerin Hesaplama Performansları ve Sanbil Yetileri Üzerindeki
Etkilerinin İncelenmesi”
Yılmaz MUTLU
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Anabilim Dalı
10.40-10.50S.50 “Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrenciler için Geliştirilen Eğitsel Mobil
Uygulamaların Değerlendirilmesi”
Serhat TANUŞ, Elif POLAT, Sinan HOPCAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, BÖTE
10.50-11.00Sorular ve Tartışma
  
11.00-11.30Ara
11.30-12.30Panel: Geleceği Geri Getirmek: Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’deki Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri-UDİSES Projesi
 Moderatör:

Ayşe Resa AYDIN
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Engellilik Araştırmaları Anabilim Dalı
 Panel Konuşmacıları:

Bu panelin konuşmacıları Suriye’li engelli üniversite öğrencileridir. Panelde
öğrencilerin engellilik deneyimleri ile göç hikâyeleri yer alacaktır.
 Not: Bu Panel Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi'nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmektedir.
  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-21)
  
13.30-15.00Panel ve Sözlü Bildiriler: Sivil Toplumda 2000 Öncesi Engelli Hakları Mücadelesi
 Moderatör:

Lokman AYVA
22.-23. Dönem Milletvekili
13.30-13.50“Türkiye Sakatlar Derneği”

Şükrü BOYRAZ
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı
13.50-14.10“Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Engellilerle İlgili Gelişmeler”

Fikret GÖKÇE
Zihinsel Engelliler Federasyonu Eski Üyesi
14.10-14.30“Engellilerin Tarihsel Serüveni ve Örgütlenmesi”

Turhan İÇLİ
Engelliler Federasyonu Başkanı
14.30-14.40S.51 “Yüksek Mimar Şükrü SÜRMEN’ in Hayatı, Eserleri, Türkiye’de Engellilik
Çalışmalarına Katkıları”
Ilgın AYDINOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Engellilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
14.40-14.50S.52 “Altı Nokta Körler Vakfının Tarihçesi”

Canan ÇAM YÜCEL
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Engellilik Araştırmaları, Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Altı Nokta Körler Vakfı
14.50-15.00Sorular ve Tartışma
  
15.00-15.30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15.30-17.00Sözlü Bildiriler: Eğitimde Erişilebilirlik ve Farkındalık
 Oturum Başkanları:

Ahmet KONROT
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konuşma ve Dil Terapisi


Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
Gazeteci, İÜ ENUYGAR Merkez Danışma Kurulu Üyesi
15.30-15.40S.53 “Bağımsız Hareket Becerileri Öğretimi”

Simge CEPDİBİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
15.40-15.50S.54 “Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının Yaygınlaşması ile Türkiye’deki Görme Engelli Çevirmenlerin Değişen Konumu”

Burcu TAŞKIN, Mihri İlke ÇEPERLİ
Kırıkkale Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
15.50-16.00S.55 “Dokunsal Kitap Üretimlerinde Braille Renk Kodlaması ve Bir Örnek Uygulama”

Erol ÇİTÇİ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
16.00-16.10S.56 “Şekil İçeren Fizik Sorularına Yönelik Erişilebilirlik Çalışması”

Arzu ÖDEN ACAR, Ali ERYILMAZ
Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Görüntüleme Merkezi, ODTÜ
16.10-16.20S.57 “Sesimi Duy Projesi”

Murat Can AKSÖZ, Meral YILDIRIM
Ümraniye İnanç Türkeş Ortaokulu
16.20-16.30S.58 “3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar”

Emre ÇİYDEM, Hülya BİLGİN, Leyla KÜÇÜK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi  Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı
16.30-16.40S.59 “Engelli Bireylerin İstismarı ile İlgili Ulusal Basına Yansıyan Haberler Hakkında
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Farkındalık Düzeyinin Araştırılması”Ezgi TÜRKMEN, Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT, Emrah ZİREK, İpek YELDAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
16.40-16.50S.60  “ Z Kuşağı Bireylerin ‘Engelli Farkındalığı’ Üzerine Bir Araştırma”

Çiğdem ULUDAĞ GÜLER, Betül SOLMAZ
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü
  
 SALON 3 (Kat 2)
  
09.30-11.00Sözlü Bildiriler: Medya ve Engellilik
 Oturum Başkanları:

Neşe KARS
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İÜ ENUYGAR Merkezi


Gülin TEREK ÜNAL
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
09.30-09.40S.61 “Görme Engelli Bireyler için Radyonun Rolü: Radyo ile Görmek”

Fırat TUFAN, Sedat KÖKAT
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
09.40-09.50S.62 “Önyargılar ve Medyada Engellilik”

Nilay VARDAR
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı
09.50-10.00S.63 “Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: Disney Pixar Filmleri”

Selçuk HÜNERLİ, Ömür KINAY
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, BÖTE, İstanbul Kültür Üniversitesi
10.00-10.10S.64 “Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya
Yansımaları”
Ümit SARI, Güven BÜYÜKBAYKAL, Onur AKYOL, Mesut AYTEKİN
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
10.10-10.20S.65 “Sinemada Engelli Temsillerinin Çerçevelenmesi: Yazı Tura Filmi”

Zuhal AKMEŞE
Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
10.20-10.40S.66 “Sinemada Engelliliğin Temsili”

Evşen ÇERKEŞLİ
Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
10.40-10.50G.1 “Canıım” (Görsel Bildiri- Kısa Film)

Mestinaz GÜNDAŞ
Zonguldak Bülent Evecit Ünviversitesi
  
11.00-11.30Ara
  
11.30-12.30ABA ÖZEL EĞİTİM ATÖLYESİ

Yedi Dokunuş, ABA Terapi ile Öğretim Süreci ve Bir Vaka Sunumu
  
12.30-13.30Öğle Yemeği Poster Sunumları (P15-P21)
  
13:30-15:00CİNSEL EĞİTİM ATÖLYESİ

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerde Cinsel Eğitim Programının Hazırlanması
  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15:30-17:00KAPSAYICI EĞİTİM ATÖLYESİ

Dâhil Edici/Kapsayıcı Okullara Doğru: Çeşitlilik ve Farklılaştırma
  
 SALON 4 (Kat 1)
  
09.30-11.00Sözlü Bildiriler: Sosyal Hizmet
 Oturum Başkanları:

Ergül ASLAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi


Kemal GÜDEK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, Uzman, Sosyal Çalışmacı
09.30-09.45S.67 “Feminist Sosyal Çalışma ve Engellilik”

Kemal GÜDEK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
09.45-10.00S.68 “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Sosyal Hizmet Uygulamaları”

Fatih KILIÇARSLAN
Aile Danışmanı
10.00-10.15S.69 “Engelliler Üzerinde Yürütülen Sosyal Hizmet Araştırmalarında Etiğin Önemi”

Ayşe SARI
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Engelli Danışma ve Koordinasyon
Sorumlusu, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Engelliler Komisyon Başkanı
10.15-10.30S.70 “Türkiye’de Engelli Çocuklara Yönelik Evde Bakım Aylığı Politikası: Bakım veren Ebeveynlerin Yaklaşımı”

Nazlı AVŞAROĞLU
Boğaziçi Üniversitesi
10.30-10.45S.32 “Türkiye’de Engelli İstihdamının Tarihsel Gelişimi, Mevcut Durum: Sorunlar
ve Bazı Çözüm Önerileri”
Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
10.45-11.00S.26 “Afetlere Hazırlıkta ERİŞİLEBİLİRLİK Bir Haktır!”

Serkan ERİNCİK, Recep BAYAR, Murat AKKURT , Ahmet TURHAN
Afet ve Acil Durum (AFAD)
  
11.00-11.30Ara
  
11.30-12.30BAĞIMSIZ HAREKET ATÖLYESİ

Görme Engelli Bireylerde Bağımsız Hareket Eğitimi
  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-21)
  
13:30-15:00MEDYADA ALGI ATÖLYESİ

Sosyal Dışlanma Ekseninde Engelliği “Görmek”
  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15:30-17:00İŞARET DİLİ ATÖLYESİ
  
 SALON 5 (Kat 1)
  
09.30-11.00Sözlü Bildiriler: Fizyoterapi ve Psiko-Sosyal Rehabilitasyon
 Oturum Başkanları:
Ülkü AKARIRMAK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İÜ ENUYGAR Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
İpek YELDAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü
09.30-09.40S.71 “Engelli Yaşlılarda Düşmeye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi”

Tuğba KARAASLAN, Hatice Selin IRMAK, Nilay ARMAN, Ela TARAKÇI, Ahmet AKGÜL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon
Bölümü
09.40-09.50S.72 “Duchenne Muskuler Distrofi’li Hastalarda Ambulasyon, Yaşam Kalitesi ve Bakım Veren Yükü Arasındaki İlişki”

İpek YELDAN, Saliha GÜRDAL KARAKELLE, Yona ZENGİNLER YAZGAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
Rehabilitasyon Bölümü
09.50-10.00S.73 “Engelli Ailelerinde Problem Çözme ve Sabır Gösterme
Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
Nagihan ÖZDEMİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı
10.00-10.10S.74 “Engellilerde Psikolojik Rehabilitasyon ve Önemi”

İsak PARDO
Nişantaşı Üniversitesi
10.10-10.20S.75 “Otizmli Çocukların Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi”

Sercan KARA, Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM, Prof.Dr. Hatice KAYA, Öğr. Gör. Bircan KARA
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü
10.20-10.30S.76 “Engelli Bireylere Yönelik İstismar”

Zeynep AYTEPE, Özgecan BAKIŞ ÇAYNAK
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
10.30-10.40S.77 “Engelli Çocuklarda Sanatsal Gelişim Evrelerinin İncelenmesi”

Talar CİLACI, Zeynep ÇORAKÇI, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, İrem Sena AKGÜN,
Kübra ERSOY
, Nursena ŞAHİN, Tuğçe ANILGAN, Edanur ÖZOĞLU, Ümit UĞURLU
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Ergoterapi Bölümü
10.40-11.00Sorular ve Tartışma
  
11.30-12.30TRAFİKTE HAKLARIM ATÖLYESİ

Trafikte Saygı
  
12.30-13.30Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-P21)
  
13:30-15:00RESİM ATÖLYESİ

Aynı Resim Farklı Renkler Atölyesi
  
15:00-15:30Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
  
15:30-17:00RİTM ATÖLYESİ

Ben Bir Yıldızım
  
 Kongre Merkezi Zemin Kat
  
10.00-12.30ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
13.30-15.00ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
  
 Esnaf Hastanesi Toplantı Salonu
  
13.30-16.00EVRENSEL TASARIM ATÖLYESİ

Herkes için Tasarım Yoluyla Erişim Zinciri Tasarımı