Konferans 15 Kasım 2018 -1. Gün Programı

15-kasim-1-gun-kisa-program

15-kasim-1-gun-programi

Ayrıntılı Bilimsel Program

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK
ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

15 KASIM 2018, PERŞEMBE
ANA SALON (Kat -1 ve Kat -2)
09:00-10:30 AÇILIŞ TÖRENİ
09.00-10.00 Açılış Konuşmaları
Ayşe Resa AYDIN
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü,
Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı
Uzm.Dr. Orhan KOÇ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Zeliha KOÇAK TUFAN
Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi ve
Engelli Öğrenci Komisyonu Başkanı
Hayri BARAÇLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü, Konferans Onursal Başkanı

10:00-10:30 Müzik Dinletisi
OMAR KONSERİ – İ.Ü. Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi
İcra Heyeti Şefi: Gönül PAÇACI TUNCAY
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSEM X Müzik Grubu Öğrencileri
Barbaros Buğra BOZACI, Yıldırım Beyazıt YAKAR

10:30-11:00 Ara

11:00-11:30 Konferans: Engellilik Tarihi -1
Oturum Başkanı:
Aydan ORAL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı; İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Merkezi Kurucu Başkanı
“Ülkemizde Sağır, Dilsiz ve Âmâların Eğitim Tarihine Bakış”
Nuran YILDIRIM
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

11.30-12.30 Panel ve Sözlü Bildiriler: Engellilik Tarihi-2
Oturum Başkanları:
İshak KESKİN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü,
İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Nevin YELÇE
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü
11.30-11.50 “Engellilik Tarihi Araştırmaları”
Zeynep Nevin YELÇE
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü
11.50-12.10 “Edirne II. Bayezid Darüşşifası'ndaki Görevliler ve Görevleri”
Hilal YILMAZ
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora öğrencisi
12.10-12.20 S.1 “Eskiçağda Engelli Olmak 2
Hatice PALAZ ERDEMİR, Emine ARTAN
Celal Bayar Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
12.20-12.30 S.2 “Osmanlı Devletinde Suni Uzuv Üretimi”
Kamuran ŞİMŞEK
Pamukkale Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

12.30-13.30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)

13.30-15.00 Panel: Engellilik Tarihi-3
Oturum Başkanları:
Arzu TERZİ (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)
Gülden SARIYILDIZ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
13.30-13.50 “Osmanlı Bürokrasisinde Engelli İstihdamı”
Sezai BALCI,
Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
13.50-14.10 “Merzifon Anadolu Koleji Martha A. King Sağırlar Okulu”
Fatih TIĞLI
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
14.10-14.30 “Osmanlı Devleti'nde Deliliğin Tıbbileştirilmesi ve Toptaşı Bimarhanesi”
Fatih ARTVİNLİ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
14.30-14.50 “Osmanlı Sarayında Cüceler ve Dilsizler(16. ve 17. Yüzyıllar)”
Ezgi DİKİCİ
Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
14.50-15.00 Sorular ve Tartışma

15.00-15.30 Ara & Poster Sunumları (P8 - P14)

15.30-17.00 Panel: Engellilikte Kültürel Etkiler ve Din
Oturum Başkanları:
Mahir AYDIN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Talat SAYGAÇ
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi Bölümü
15.30-15.50 “İslam Toplumunda Engellilere Bakış”
Fahri KAYADİBİ
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
15.50-16.10 “İslam ve Engellilik”
Özcan HIDIR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
16.10-16.30 “İslam Hukukunda Engelliler”
Ahmet EKŞİ
Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
16.30-16.50 “Özel Eğitim Gerektirenlerin Din Eğitimi”
Mustafa USTA
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
16.50-17.00 Sorular ve Tartışma

17.00-17.40 Panel ve Sözlü Bildiri: Engellilik ve Edebiyat
Oturum Başkanları:
Abdulkadir EMEKSİZ
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
İshak KESKİN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
17.00-17.20 “Türk Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı Açısından Engellilik Meselesi”
Meltem Deniz DOĞAN
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora öğrencisi
17.20-17.40 S.4 “Engelleri Edebiyatla Aşmak: Engelli Yazarların Türk Edebiyatına Katkıları”
Koray ÜSTÜN
Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı

17.40-18.00 Ara

18.00-18.40 Sözlü Bildiriler: Engellilik Tarihi-4
Oturum Başkanları:
Neşe KARS
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, İÜ ENUYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı
Betül BATIR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
18.00-18.10 S.5 “Antik Çağdaki İlk Tedavi Merkezi”
Neşe KARS, Esennur SİRER, Ayşegül AKAYDIN, Nursel BOLAT
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
18.10-18.20 S.6 “Engelsiz Mitoloji”
Yunus BUCUKA
Bingöl Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü
18.20-18.30 S.7 “İslam Öncesi Türk Toplum Hayatında Engellilik”
Ömer ÇANAK
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
18.30-18.40 S.8 “Arşiv Kaynakları Işığında Türkiye’deki Zekâsı Geri Çocukların Eğitimine Dair Bir Önerge ve Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme Derneği”
Betül BATIR, Eminalp MALKOÇ, Gülşah PAPUÇCU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

SALON 2 (Kat 2)

11.30-12.00 Konferans: FTR Tarihi
Oturum Başkanı:
Nurten ESKİYURT
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
11.30- 12.00 “Türkiye’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Tarihçesi”
Tansu ARASIL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

12.00-12.30 Konferans: Sanatla Terapi
Oturum Başkanı:
Ayşe YALIMAN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İÜ ENUYGAR Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
12.00-12.30 “Rehabilitasyonda Sanatla Psikoterapinin İşlevi”
Nurhan EREN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Rehabilitasyon Kliniği

12.30-13.30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)

13.30-15.00 Panel ve Sözlü Bildiriler: Asistif Teknoloji ve Biyomedikal
Oturum Başkanları:
Zerrin Ayvaz REİS
İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa, HAYEF/Enformatik Bölümü,
İÜ ENUYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı
Öznur ÖZDEN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi
13.30-13.50 İnci ZAİM GÖKBAY
İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa , Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği
13.50-14.10 “Suriye Savaşında Protez Teknolojisinde 3D Printer Kullanımı ve Getirdikleri”
Yaşar TATAR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
14.10-14.20 S.10 “Endüstri 4.0”
Öznur ÖZDEN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi
14.20-14.30 S.11 “Nöro-protezlerde Beden Duyusunun Duyu-İkame Yöntemleri ile Sağlanması”
İsmail DEVECİOĞLU
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği
14.30-14.50 S.12 “Üst Ekstremite Motor Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Objektif Özgün Bir
Yöntem”
Serkan ÇİZMECİOĞLULLARI, Şenay MİHÇİN, Samet ÇIKLAÇANDIR,
Ehsan AZİZİ, Aydın AKAN
İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

15.00-15.30 Ara & Poster Sunumları (P8-P14)

15.30-16:30 Panel: Yükseköğretimde Engellilik ve Liderlik
Oturum Başkanları:
Songül ALTINSAÇLI
İÜ ENUYGAR Merkezi Öğrenci Koordinatörü, İÜENUYGAR Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi
Betül BATIR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
15.30-15.45 “İlk Engelli Öğrencilerim”
Claire ÖZEL
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
15.45-16.00 “Üniversitede Engelli Öğrenci Olmak”
Müjde KOCA ATABEY
İstinye Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
16.00-16.15 “Gallaudet Üniversitesi”
Mehmet MAHRAMANLIOĞLU
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü
16.15-16.30 “Renkli Kampüsten Değiştiren Adımlara Giden Sürdürülebilir Yol”
Elif KAİN, Elif KEVSER SEÇKİN

16.30-18.10 Panel ve Sözlü Bildiriler: Engelli Kimliğinin Gelişimi ve Anlatılar
Oturum Başkanları:
Müjde KOCA ATABEY
İstinye Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Serkan EROL
Orman Mühendisi
16.30-16.45 “Klinik Psikoloji Bakış Açısıyla Engellilik Araştırmaları: Engellilik Gururunun Gelişimi”
Beyza ÜNAL (Psikolog)
16.45-17.00 S.13 “Baskı ve Sömürüyü Engellilik Üzerinden Anlamak: Felsefe ve Engellilik Çalışmaları”
Balam Nedim KENTER
Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
17.00-17.15 S.14 “Eşitlik için Düş Kurmak: Engelli Kadınlarla Küçük bir Egzersiz”
Mine EGBATAN
Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
17.15-17.30 S.15 “S 2 Yollarda”
Seben Ayşe DAYI
Sosyal Antropolog
Serim Berke YARAR
Makine Mühendisi
17.30-17.45 S.16 “Varoluşcu Yaklaşım ve Logoterapi Uygulamalarında Engellilik ve Varoluşsal
Engellenme”
Gülsüme ŞENOCAK
Psikolog
17.45-18.00 S.17 “Engellilere Karşı Önyargı ve Ayrımcılık”
Kadriye Selin EPÖZDEMİR
Sosyolog
18.00-18.10 Tartışma

SALON 3 (Kat 2)
11.30-12.30 Sözlü Bildiriler: Bilişim ve İletişim Erişilebilirliği
Oturum Başkanları:
Pervin BEZİRCİ
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mustafa ÖZYÜREK
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Engelsiz Bilgi Merkezi
11.30-11.45 S.18 “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sesli Kütüphane Çalışmaları”
Esra KORKMAZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü
11.45-12.00 S.19 “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilerin Desteklenmesi”
Süleyman ARI
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi
12.00-12.15 S.20 “Üniversite Kütüphanelerinde Erişilebilirlik Bilgi Hizmetleri: Görme Engeli Olan Kullanıcıların Müzik Notalarına Erişimi”
Mustafa DEVRİM, Güssün GÜNEŞ, Yaşar GÖÇER
Marmara Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
12.15-12.30 S.21 “Televizyon Ortamında Erişilebilirlik Uygulamalarının Gelişimi: Sesli Betimleme, Alt Yazılama ve İşaret Dili Çevirisi”
Mine GÜVEN
MEF Üniversitesi, İngiliz Dili Edebiyatı

12.30-13.30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)

13:30-15.00 Sözlü Bildiriler: Mimari Erişilebilirlik
Oturum Başkanları:
Banu ATAMAN YANCI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Spor Bilimleri Fakültesi, İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru DEMİRCİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
13.30-13.50 S.22 “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Engelliler ile İlgili Uluslararası
Sözleşmeler ve Erişilebilirlik Mevzuatı Bağlamında Değerlendirilmesi”
Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, Hüseyin KARATAY, Gamze FEYZİOĞLU, Tuba SAYAN, Sevinç AYANOĞLU, Merve ATEŞ
ASPB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
13.50-14.10 S.23 “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Çalışmaları”
Ravziye YAZAR, Ebubekir GÜNDOĞDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
14.10-14.25 S.24 “Üniversite Kampüsleri Erişilebilirliğinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Topsis Yöntemleri ile Bütünleşik olarak Analizi: İstanbul Örneği”
Ebru DEMİRCİ 1, Merve Seher CEBECİ 2
1 İstanbul Üniversitesi
2 Marmara Üniversitesi
14.25-14.40 S.25 “Engelleyen Mekân: Yürüyebilenlerin Mardin’i”
Kadriye GÜNĞÖZ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
14.40.-14.55 S.27 “Afet İçin Geçici Barınma ve Erişilebilirlik”
Gül YÜCEL
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
14.55-15.00 Sorular ve Tartışma

15:00-15:30 Ara & Poster Sunumları (P8-P14)

15:30-16:30 Sözlü Bildiriler: Engelli Hakları ve İstihdam Politikaları
Oturum Başkanları:
Berrin OKTAY YILMAZ
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamil YAZICIOĞLU
ODTÜ Sosyal Politika Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
15.30-15.40 S.28 “Engelli Hakları ve Avrupa Birliği Süreci”
Bahar YEŞİM DENİZ
İstanbul Gedik Üniversitesi
15.40-15.50 S.29 “Çalışma Yaşamında Engellilik ve Hukuki Düzenlemeler”
Alptekin Burak BOYDAK
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Müşavirliği
15.50-16.00 S.30 “Avrupa Birliğinin Engelli Kadınlara Yönelik İstihdam Politikaları: Üye Ülke Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme”
Berrin OKTAY YILMAZ 1, Ekin DOLU 2
1 İstanbul Üniversitesi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi
2 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
16.00-16.10 S.31 “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri ve Mesleki Eğitim Politikaları”
Halil KARACAN
İBB Engelliler Müdürlüğü, Sosyal Servis

16:15-17.00 Sözlü Bildiriler: Engelli İstihdamı ve Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanları:
Zümrüt ECEVİT SATI
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü
Mehmet KIZILTAŞ
Engelsiz Kariyer, İÜ ENUYGAR Merkez Danışma Kurulu Üyesi
16.15-16.30 S.33 “Engelli İstihdamında Çalışma ve İş Kurumunun Önemi”
Rumeysa KARATOP
İstanbul İŞKUR
16.30-16.45 S.34 “Kamuda Engelli İstihdamının Analizi Araştırma Projesi”
Lütfiye KARAARSLAN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı
16.45-17.00 S.35 “Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı”
Selver UĞURLU
Down Türkiye

17.00-17.30 Sözlü Bildiriler: İşitme Engellilik
Oturum Başkanları:
Songül ALTINSAÇLI
İÜ ENUYGAR Merkezi Öğrenci Koordinatörü, İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim DEMİRDÖĞEN
MEB Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü, İÜ ENUYGAR Merkez
Danışma Kurulu Üyesi
17.00-17.15 S.36 “İED’in İşitme Engellilerin Erişilebilirliği ile İlgili Çalışmaları”
Onur CANTİMUR
İşitme Engelliler Aileleri Derneği
17.15-17.30 S.37 “İşitme Engelli Bireylerde Dil Kullanımı ve Depresyon Arasındaki İlişkide
Saldırganlık Eğiliminin Etkisi”
Ömer Faruk ŞİMŞEK, Aylin İPEK TİMUR
Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü

SALON 4 (Kat 1)

11.30-12.20 Sözlü Bildiriler: İnsan-Hayvan Etkileşimi
Oturum Başkanları:
Alev AKDOĞAN KAYMAZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veterinerlik Fakültesi
Berjan DEMİRTAŞ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu
11.30-11.40 S.38 “Türkiye’de Engelli Hayvan Olmak”
Alev AKDOĞAN KAYMAZ
11.40-11.50 S.39 “Engelli Hayvanların Engelsiz Yaşamları”
Gülşah YILMAZ, Ebru ERAVCI, Yalçın DEVECİOĞLU
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Cerrahi Anabilim Dalı
11.50-12.00 S.40 “Türkiye’de Hippoterapi Uygulamaları”
İbrahim KURBAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu
12:10-12.20 S.41 “Hayvan Destekli Tedavilerin Tarihsel Süreci, İnsan Üzerine Faydaları ve Hayvanların Yaşam Hakkı İhlali”
Didem AKYÜZ SALDIRAN (İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi)

12.30-13.30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P1-P7)

13:30-15:00 HİPPOTERAPİ ATÖLYESİ
Engellilerde Hippoterapi Uygulamalarında Güncel Durum

15:00-15:30 Ara & Poster Sunumları (P8- P14)

15:30-17:00 TURİZM VE BESLENME ATÖLYESİ
Engellilerde Sağlık Turizmi ve Dengeli Beslenme

17.00-18.00 Serbest Bildiriler: Yolcu Hakları, Uygulamalar, Turizm
Oturum Başkanları:
Minire KIRBAŞLI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu,
İÜ ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Sezgi GEDİK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
17.00-17.15 S.42 “Avrupa Birliğinin Yolcu Taşımalara İlişkin Tüzüklerinde Engelli Yolcuların Hakları”
Ramazan DURGUT
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
17.15-17.30 S.43 “İETT’de Dünden Bugüne Erişilebilirlik Hizmetleri”
Osman ÇAKIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Erişilebilirlik Koordinatörü
17.30-17.45 S.44 “Seyahat Özgürlüğü Kapsamında Engellilerin Ulaşımı, Erişimi ve İletişim”
Adem KUYUMCU
Danışman, Eğitmen ve Yazar
17.45-18.00 S.45 “Engelli Birey ve Ailelerine Verilen Kamp Hizmetleri”
Yaşar TINAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Daire Başkanlığı, Engelliler Müdürlüğü

SALON 5 (Kat 1)

13:30-15:00 DANS ATÖLYESİ
Yakınlaşmak-Bir Arada Olmak

15:00-15:30 Ara & Poster Sunumları (P8-P1)

15:30-17:00 SPOR ATÖLYESİ
Spor Becerileri ve Koordinasyon Eğitimi

Kongre Merkezi Zemin Kat

10.00-12.30 ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
13.30-15.00 ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ