Ayşegül Domaniç Yelçe“Dünden Bugüne Engellilik”

Ayşegül Domaniç Yelçe​yelcester@gmail.com


“Dünden Bugüne Engellilik”


12 Kasım 2018


30 Mart 2018 tarihinde yayımlanan köşe yazımda da söylediğim gibi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi engellilik alanında disiplinler arası ve sektörler arası, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve projeler yürütüyor ya da bu projelere ortak oluyor.Engellilik olgusunun “hak temelli” olarak ele alınması, bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması, “engelli” veya “engelsiz” kavramlarının ötesinde “herkes için” bir toplum ve çevrenin geliştirilmesi için çaba gösteriyor.İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek “Engellilik Araştırmaları Konferansı” 15–16 Kasım tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.Ülkemizde engellilik deneyimini tarihsel süreç içinde, farklı disiplinlerde ele alınış biçimleriyle araştırmayı ve bilimsel çalışmaları arttırmayı amaçlayan Engellilik Araştırmaları Konferansı’nın ana teması “Dünden Bugüne Engellilik” olarak belirlenmiş bulunuyor. Konferansta; Türk toplumunda engellilik tarihi, sosyo-kültürel süreçler, kurumsal ve hukuksal tarih açısından ele alınacak. Ayrıca Konferansta Osmanlı arşiv belgelerinde yer alan tarihsel bilgilerin sunulacağı oturumlar ve sivil toplumda Türkiye’deki engellilik hareketini konu alan panel tartışmaları da yer bulacak.Konferansta 77 sözlü, 27 poster bildiri sunulacak. Konferans konuları ise:Engellilik Tarihi


Tıptaki Gelişmeler


Asistif Teknolojiler


Özel Eğitim


Sanat ve Engellilik


Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım


Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar


Sivil Toplum Hareketleri ve Aktivizm


Önyargılar ve Ayrımcılık


Engellilik ve Göç


Diğer


olarak belirlenmiş bulunuyor.


Konferans kapsamında, “Dünden Bugüne Engellilik” teması doğrultusunda, Osmanlı Arşivlerinde bulunan engellilikle ilgili bilgi ve belgeleri içeren bir sergi de açılacak.“Osmanlı Arşiv Belgelerinde Engelliler” adlı bu sergide, Osmanlı Arşivi veri tabanında engelliliğe dair konular araştırılarak tespit edilen yaklaşık 10 bin belge yer alacak. Bu belgeler 1500’lü yıllardan 1900’lü yılların başına kadar uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Söz konusu belgeler arasından engellilik hususunda günümüze ışık tutacak en iyi örnekler seçilmiş, bu belgelerin tanıtıcı örnekleri hazırlanmış ve tarihleri tespit edilmiş durumda. Sergilenecek 25 adet belge; engellilerin istihdamı, topluma kazandırılmaları ve sosyal hakları, engellilik açısından dönemin gelişmelerinin takip edilmesi ile ilgili. Ayrıca, görme, işitme ve konuşma engelli bireylerin Osmanlı döneminde aldıkları eğitime dair detaylı bilgiler de serginin önemli bir boyutunu oluşturuyor.Konferans için erişilebilirlik konusunda oldukça detaylı bir çalışma yapılmış durumda: Ana Salonda 2 gün boyunca tüm oturumlarda simultane sistem kullanılarak sesli betimleme olacak.
Tüm oturumlarda işaret dili tercümanı bulundurulacak

Konferans boyunca Ana Salon’daki oturumlarda canlı deşifre ses çözümleme hizmeti ile konuşmaların canlı olarak ve anında metne dönüştürülmesi sağlanacak


İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi girişinde akülü tekerlekli araçlar için şarj ünitesi mevcut


Konferans belgelerinde Quick Response Code(QR kod)- Karekod kulanılmakta. İki boyutlu, kare şeklinde bir barkod olan QR(Karekod) üzerine mobil cihazınızı gezdirdiğinizde, konferansla ilgili aşağıdaki belgelerin üzerindeki bilgiler veya web sitesi linki cihazınıza aktarılacak


Konferans Cep Programı


Konferans Afişleri


Poster Bildirileri


Atölye Çalışmaları Afişleri


Osmanlı Arşiv Belgelerinde Engelliler Sergisi Panoları


QR(Karekod) okuyucu programı için, iOS kullanıcılı mobil cihazlarda uygulama bulunmakta, Android kullanıcılı cihazlara ise ücretsiz uygulama yüklenebilmekte


Konferansa katılım serbest. Konferans süresince gerçekleştirilecek, kontenjan sınırı bulunan 15 adet Uygulamalı Atölye Çalışması için ise kayıt yaptırılması gerekiyor.“Dünden Bugüne Engellilik” başlıklı Engellilik Araştırmaları Konferansı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm Öğretim Üyelerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temsilcilerini böylesi önemli bir çalışmaya imza attıkları için kutluyor ve bu gibi bilimsel çalışmaların çoğalmasını diliyorum.Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…Haber Linki:http://www.gunlukkoseyazilari.com/oku?p=http://www.gunlukkoseyazilari.com/hurriyet-aysegul-domanic-yelce-12-kasim-2018-dunden-bugune engellilik/453061&gazete=H%C3%BCrriyet&yazi=http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aysegul-domanic-yelce/dunden-bugune-engellilik-41016445&title=