AYRINTILI BİLİMSEL PROGRAM

  1. ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

AYRINTILI BİLİMSEL PROGRAMI
24 KASIM 2016, PERŞEMBE
ANA SALON
09:30-10:30AÇILIŞ TÖRENİ
 Hoş geldiniz
 Resa AYDIN, Tülin DÜGER
Kongre Başkanları
 Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü, Kongre Onursal Başkanı
 Fatma Betül SAYAN KAYA
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
  
10:30-11:00Konferans 1
 Oturum Başkanı:
 Aydan ORAL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı; İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Kurucu Başkanı
 Engellilik Sosyolojisi
Esra BURCU SAĞLAM, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
  
11:00-11:30Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
 “ERİŞİYORSAM VARIM” Sergisi
(İsveç Konsolosluğunun Destekleriyle)
  
11:30-12:45Panel 1
 Engellilik Çalışmalarında Hak Temelli Yaklaşımlar: “Bizim için, bizsiz asla!”
 Oturum Başkanları:
Resa AYDIN
, İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi
Volkan YILMAZ
, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika Forumu
11:30-11:45Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Engellilerin Karar Alma Süreçlerine
Katılımı
İdil IŞIL GÜL
, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
11:45-12:00Engelli Hakları Hareketi ve Sosyal Modelin Doğuşu
Volkan YILMAZ
, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika Forumu
12:00-12:15Biyopsikososyal Model Yaklaşımının Getirdikleri
Hande SART
, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
12:15-12:30Türkiye’de Akademide Engelli / Engelli Akademisyen Olmak
Engin YILMAZ
, Boğaziçi Üniversitesi, GETEM
12:30-12:45Tartışma
  
12:45-13:45Öğle Yemeği & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  

POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI (P1-P11)
  
 “DÜŞÜMDEKİ UÇURTMA” Belgesel Gösterimi  (13:15-13:45)
(Türkiye Kas Hastalıkları Derneğinin destekleriyle)
  
14:00-15:15Panel 2
 Türkiye’de Yapılan Engellilik Araştırmaları ve Araştırma Yöntemleri
 Oturum Başkanları:
Veysel BOZKURT
, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Sosyolojisi
İshak KESKİN
, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü;
İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi
14:00-14:15Türkiye’de Engelli Birey Sayısını Belirlemeye Yönelik Yapılan Araştırmalar
Tayyar KUZ
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYH Araştırma Geliştirme ve Proje Daire Başkanı
14:15-14:30Özel Eğitimde Aile Araştırmaları
Atilla CAVKAYTAR
, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
14:30-14:45Sağlık Yönetiminde Nicel Araştırmaların Etkin Kullanımı ve Hemofili Örneği
Haluk ZÜLFİKAR
, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
14:45-15:00Engelli Hakları İzleme ve Araştırma Çalışmalarında Sahada Yaşanan Sorunlar ve Çözümler
Süleyman AKBULUT, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
15:00-15:15Tartışma
  
15:15-15:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
15:45-17:00Seçilmiş Uygulamalar
 Oturum Başkanları:
Mine KIRBAŞLI
, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bankacılık ve
Sigortacılık Bölüm Başkanı;
İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe YALIMAN
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
15:45-16:00U1. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Coşkun ÖZDEMİR
, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı
16:00-16:15U2. İstanbul Teknik Üniversitesi Evrensel Tekstil Tasarım Merkezi
Nevin Çiğdem GÜRSOY
, İstanbul Teknik Üniversitesi,Tekstil Teknolojileri ve Tasarım
Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü
Göksenin İNALHAN
, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
16:15-16:30U3.Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği
Ertuğrul SABAH
, Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği
16:30-16:45U4. EÇADEM: Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi
Ayfer ELÇİGİL, Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
16:45-17.00U5. Düşler Akademisi
Ercan TUTAL
, Alternatif Yaşam Derneği
  
17:00-18:00Engellilik Araştırmaları Platformu İletişim Ağı Toplantısı
 Oturum Başkanları:
Resa AYDIN
, İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi
Tülin DÜGER
, Hacettepe Üniversitesi, EUAM
  
SALON 2
13:45-14:45Sözlü Bildiriler
 Oturum Başkanları:
Hayrünnisa ALP
, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
A. Sanem ŞAHLI
, Hacettepe Üniversitesi, Odyoloji Bölümü
13:45-13:55S1. Osmanlı Toplumu Engellileri Nasıl Tanımlar?
Kamuran ŞİMŞEK
13:55-14:05S2. Ne Kadar Farkındayız?: “Engellilik Bilinci”
Zerrin AYVAZ REİS
, Şebnem ÖZDEMİR
14:05-14:15S3. Körlükte Engellilik Algısı Olgusu
Engin YILMAZ
14:15-14:25S4. Kâğıthane’de Fiziksel Engellilerin Özellikleri ve Yaygınlaştırılmış Toplumsal Rehabilitasyon Üzerine Etnografik Bir İnceleme
Mehmet Utku İÇEN
, Yüksel KIRIMLI
14:25-14:35S5. İşitme Engelli Yetişkin Bireylerde Serbest Zaman Aktivitelerine Katılım ve Bakış Açılarının İncelenmesi
Kudret ÇELEBİOĞLU
, Yeliz İLGAR
14:35-14:45S6. “Bu Sese Kulak Ver Programı” nın İşitme Cihazının Doğru Kullanımına ve Sosyal Görünüş Kaygısına Etkisi
Fatma Nevin ŞİŞMAN
, Kamer GÜR, Ayşe KIVRAK, Cuma ALTUNDAL, Halime ERTAŞ,
Sümeyye KOŞAR
  
14:45-15:15Sözlü Bildiriler
 Oturum Başkanları:
Neşe KARS
, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Gülnur Elmas MERTOĞLU
, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
14:45-14:55S7. Üniversite Öğrencilerinde Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar ve Sosyal Beğenirlik
Arasındaki İlişki
Zümrüt GEDİK
, Huriye TOKER
14:55-15:05S8. Üniversite İdari Personelinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
Hilal DÖNER
, İpek DEMİROK, Zeynep HATİPOĞLU SÜMER
15:05-15:15S9. Yükseköğretimde Engelli Öğrencilerin Desteklenmesinde Öğretim Elemanlarının Rolü,
Tutumları ve Deneyimleri
Ali Ekrem ÖZKUL
  
15:15-15:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
15:45-16:25Sözlü Bildiriler
 Oturum Başkanları:
Çiğdem AYHAN
, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Nazlı Derya SOY BUĞDAYCI
, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
15:45-15:55S10. Erişkin Tip Serebral Palsi’li Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri ve Ev Ortamları
Gül Tuğba BULUT
, Evrim Coşkun ÇELİK, Sonay ÖZDEMİR, Okcan BASAT,
Ebru YILMAZ YALÇINKAYA
15:55-16:05S11. Pediatrik Romatizmal Hastalığı Olan Olgularda Okul Eğitimine Katılımda Karşılaşılan
Sorunların Analizi
Ümit UĞURLU
16:05-16:15S12. Multipl Skleroz Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Yaşam Kalitesi
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Kamer ÜNAL
, Muhammed Emin ÖZCAN, Nilgün GÜRSES, Elif DURGUT,
Hasan Hüseyin KARADELİ
, Talip ASİL
16:15-16:25S13. Yürüme Fonksiyonunu Kaybetmiş Kanser Hastalarında Yorgunluk ile Kavrama
Kuvveti, Anksiyete-Depresyon ve Yaşam Kalitesi İlişkinin Araştırılması
Yasin EKİNCİ
, Tülin DÜGER
  
16:30-17:00Sözlü Bildiriler
 Oturum Başkanları:
Berjan DEMİRTAŞ
, İstanbul Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu,
Atçılık ve At Atrenörlüğü Programı
Gülgün ŞENGÖR
, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
16:30-16:40S14.Van İlinde Yaşayan Bedensel Engellilerin Tıbbi Ve Sosyal Durumunun Değerlendirilmesi
Ayşe YÜKSEL
, Sinemis ÇETİN DAĞLI, Umahan KALE, Emine ULU BOTAN
16:40-16:50S15. Atıcılık Sporunun Bedensel Engelli ve Sağlıklı Sporcularda Yaşam Kalitesi Üzerine
Etkilerinin Karşılaştırılması
Asude ARIK
16:50-17:00S16. Ortopedik Engelli Bekâr Kadınların Evlilik ve Sosyal Yaşama İlişkin Sorun ve Beklentileri
Manolya KARAOĞLAN
  
SALON 3
13:45-14:45Hippoterapi Atölyesi
 Erdener BALIKÇI, Kocaeli Üniversitesi, Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu
 Oğuzhan BAHADIR, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi
  
14:45-15:15Sorumlu Liderlik ve Renkli Kampüs
 Oturum Başkanları:
Serkan EROL
, Orman Yüksek Mühendisi
Serdar KULAK
, MEB Felsefe Grubu Öğretmeni, Felsefe Grubu Öğretmeni;
İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Eski Engelli Öğrenci Koordinatör Yardımcısı
14:45-15:05U6. Arzu GÜNEŞLI, Kristina STEINBUCHEL, Renkli Kampüs Sorumlu Liderlik ve
Farkındalık Programı Sosyal Girişimi
15:05-15:15Tartışma
  
15:15-15:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
15:45-16:45Sesli Betimleme Atölyesi
 Emine KOLİVAR, Sesli Betimleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 Engin YILMAZ, Sesli Betimleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
  
SALON 4
13:45-15:15Sosyal Yaşam ve Sporda Uygulama ve Araştırma Örnekleri
 Oturum Başkanları:
Banu ATAMAN YANCI
, İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi; İstanbul
Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Sezgi GEDİK
, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otel
İşletmeciliği Anabilim Dalı
13:45-14.05U7. Engelliler İçin Sıra Dışı Dans Festivali (ENİSDAF)
Gonca İNCE
, Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
14:05-14:25U8. Gençlik ve Spor Faaliyetleri İçin Engelsiz İçin Engelsiz Otobüs Projesi
Mehmet Ata ÖZTÜRK
, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü
14:25-14:45U9. Engelli Dostu Oteller ve Engelsiz Turizm Projesi
Manolya KARAOĞLAN
, Kenan DOĞAN, Mersin Büyükşehir Belediyesi
14:45-15:05U10. Restoranların Erişilebilirliğine İlişkin Ölçütler Kapsamında Bir Uygulama Projesi; Erişilebilir Restoran Menüleri
Selahattin AYDIN
, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
15:05-15:15Tartışma
  
15:15-15:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
15:45-16:45Sosyal Hizmet ve İyi Uygulama Örnekleri
 Oturum Başkanları:
Faruk TAŞCI, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü

Pervin GİYİK
, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkez Kadın Kurulu Başkanı, İstanbul
Üniversitesi ENUYGAR Merkezi Komisyon Üyesi
15:45-16:00U11. Sağlık Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmet
Kemal GÜDEK
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı;, Uzman, Sosyal Çalışmacı
16:00-16.15U12. Türkiye’de Engelli Bakım Hizmetlerinin Kurumsallaşması ve Kadın Emeği
Betül ALTUNTAŞ
, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü
16:15-16.30U13. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocukların Psikososyal Gelişimlerinin İzlenmesinin Değerlendirilmesi
Sündüs SANCAKOĞLU
, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet
Bölümü Doktora Öğrencisi
Selma Kılıç Kırılmaz ,Sağlık Bakanlığı Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü
16:30-16:45U14. Engelli Çocukların Şiddetten Korunması, İskoçya Modeli
Umay Tuana TOLUNAY
, Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi
  
16:45-18:00Psikolojik Destek Uygulamaları
 Oturum Başkanları:
Pınar ÜNSAL, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü; İstanbul
Üniversitesi, Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü

İlyas KAYA, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Anabilim Dalı
16:45-17:05U15. Kas Hastalarına Online Psikolojik Destek
Fatih KILIÇARSLAN
, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
17:05-17:25U17. Bilişsel - Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Terapisi Programının Görme Engelli . Bireylerde Depresif Belirti ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi
Volkan DEMİR, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, Klinik Psikolog
17:25-17:45U18. Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları
Nilgün KARACAOĞLU, Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)
17:45-18:00U19. Serebral Palsisi Olan Çocuklarda Psikiyatrik Sorunlar ve Psikososyal Değerlendirme
İbrahim ADAK
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Anabilim Dalı
  
  
ESNAF HASTANESİ EGZERSİZ SALONU, BEYAZIT
  
15:45-16:45Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Atölyesi
 Ayşegül ’Rosa’ AKSOY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi Bölümü
  
20:00-22:00Gala Yemeği
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Tesisleri
  
25 KASIM 2016, CUMA
ANA SALON
09:00-09:30Konferans 2
 Oturum Başkanı:
Hande SART
, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 Engellilik Araştırmaları: Evrensel Tasarım Seçeneği
Tevfik Bedirhan ÜSTÜN
, Dünya Sağlık Örgütü
  
09:30-10:00Konferans 3
 Oturum Başkanı:
Zerrin AYVAZ REİS
, İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü; İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı
 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Web Erişilebilirliği
Kerem RIZVANOĞLU, Galatasaray Üniversitesi İletişim
  
10:00-10:30Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
10:30-12:00Panel 5
 Görme Engellilerde Rehabilitasyon ve Türkiye’deki Sorunlar
 Oturum Başkanları:
Tülin DÜGER
, Hacettepe Üniversitesi, EAUM
Esra BURCU SAĞLAM
, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
10:30-10:45Görme Engelliler ve Engelli Sağlık Rapor Sistemine Dair Sorunları
Ayşe TURAN
, Sağlık Bakanlığı, Göz Hekimi
10:45-11:00Görme Engellilerde Rehabilitasyon ve Üniversite Yaşamında Sorunlar
Songül ATASAVUN UYSAL
, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
11:00-11:15Görme Engellilerde Psikoloji ve Erken Dönem Müdahaleye Dair Sorunlar
Hale AKSUNA
, Psikolog
11:15-11:30Görme Engelliler ve Çok Engelli Görmeyen Çocukların Eğitimi ve Eğitimindeki Sorunlar
Emine AYYILDIZ
, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi, Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
11:30-12:00Tartışma
  
12:15-13:15Öğle Yemeği & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
 POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI (P12-P22)
  
13:15-14:45Panel 7
 Özel Eğitimde Neler Oluyor?
 Oturum Başkanları:
Ayşegül ATAMAN
, Kıbrıs Lefke Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü
Yeşim FAZLIOĞLU
, Trakya Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü
13:15-13:30Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Tanılama ve Yönlendirme Süreci
Oktay KILIÇ, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Daire Başkanlığı, Rehberlik Hizmetleri
Müdür Vekili
13:30-13:45Özel Eğitim İhtiyacı olan Öğrenciler İçin Eğitim Fırsatları
Seyfettin TORAMAN, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Dairesi Başkanı
13:45-14:00Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi ve Yenilikler
M. Ramazan BARIN, Milli Eğitim Bakanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
14:00-14:15Özel Eğitim İhtiyacı olan Öğrenciler İçin Hazırlanan Yeni Programlar
Turgut BAĞRIAÇIK, Milli Eğitim Bakanlığı, Programlar ve Öğretim Materyalleri Dairesi
Başkanı
14:15-14:30Engelli Bireylerin Eğitim Hakkı Bağlamında Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
İdil Seda AK, Engelli Hakları Aktivisti, Eğitimci
14:30-14:45Tartışma
  
14:45-16:15Panel 9
 Türkiye’de İşitme Kayıpları ve Yaşam
 Oturum Başkanları:
Erol BELGİN
, Başkent Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı
Yusuf KEMALOĞLU
, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Odyoloji Bölüm Başkanı
14:45-15:00Yenidoğan İşitme Tarama Programları
Yusuf KEMALOĞLU
, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Odyoloji Bölüm Başkanı
15:00-15:15İşitme Kayıplı Çocuklarda Re/Habilitasyon Yaklaşımları
A. Sanem ŞAHLI, Hacettepe Üniversitesi, Odyoloji Bölümü
15:15-15:30İşitme Kayıplı Çocuklarda Okul Seçimi ve Kaynaştırma
Leyla TATLI
, Uzm. Odyolog
15:30-15:45Özel Eğitim Boyutu ile İşitme Kayıplı Çocuklar
Derya ŞAHİN
, Uzm. Odyolog
15:45-16:00İşitme Engellilerin Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi ve Yeni Uygulamalar
Mükremin GÜNGÖR
; Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman Yardımcısı
16:00-16:15Tartışma
  
16:15-16:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
16:45-18:00Panel 10
 Medya ve Engellilik
 Oturum Başkanları:

Neşe KARS, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim Dalı
Başkanı; İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı


Ergün YOLCU, İstanbul Üniversitesi, Basın ve Halka İlişkiler Müdürü; İstanbul Üniversitesi,
İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı
16:45-16:55Şemsettin Fuat İNCİ, TRT Strateji Geliştirme Daire Başkanı
16:55-17:05Oğuz KARALİ, Yapımcı- Global Prodüksiyon Sahibi
17:05-17:15Zahide YETİŞ, Sunucu-Zahide Yetiş’le programı
17:15-17:25İlker BARIŞ, Senarist- Senaryo ve Diyalog Yazarı, Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Başkanı
17:25-17:35Ayşegül DOMANİÇ YELÇE, Gazeteci-Yazar, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı, Türkiye Kas
Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı
17:35-18:00Tartışma
  
SALON 2
09:00-10:00Panel 3
 Yaşlılıkta İşlevsellik ve Engellilik
 Oturum Başkanları:
Nurten ESKİYURT
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı
M. Akif KARAN
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Geriatri Bilim Dalı
09:00-09:25Yaşlanma ve Yaşlılık: Engellilik, İşlevsellik
M. Akif KARAN
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Geriatri Bilim Dalı
09:25-09:50Yaşlılıkta Denge ve Değerlendirilmesi
Nurten ESKİYURT
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı
09:50-10:00Tartışma
  
10:00-10:30Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
10:30-11:30Panel 4
 Yaşlılıkta Yaşam
 Oturum Başkanları:
M. Akif KARAN
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Geriatri Bilim Dalı
Ülkü AKARIRMAK
, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı
10:30-10:45Yaşlılığın Az Bilinen Sorunu: Sarkopeni
Gülistan BAHAT ÖZTÜRK
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı
10:45-11:00Yaşlılar İçin Yaşamı Kolaylaştırıcı Teknolojiler
Yunus Ziya ASLAN
, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
11:00-11:15Yaşlı Bakıcı Sendromu
Sibel ÇAKIR
, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
11:15-11:30Tartışma
  
11:30-12:30Panel 6
 Engellilerde Evde Bakım; Sorunlar ve Çözüm Yolları
 Oturum Başkanı:
Hulusi Armağan YILDIRIM
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli Bakım Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Oya HAZER
, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici
Bilimleri Bölümü
11:30-11:45Engellilerde Evde Bakım Hizmetleri
Hulusi Armağan YILDIRIM
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli Bakım Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
11:45-12.00Evde Bakımda Yaşlı Destek Programı (YADES)
Coşgun GÜRBOĞA
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
12:00-12:15Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri Sunumunda Yaşanan Güçlükler
Naile BİLGİLİ
, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
12:15-12:30Tartışma
  
12:30-13:15Öğle Yemeği & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
 POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI (P12-P22)
  
13:15-13:45Panel 8
 Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hakkı
 Oturum Başkanları:
Kerem GİRAY
, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Ender GÜLVER
, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
13:15-13:30Bütünleşik Bakım Planı
Orhan KOÇ
, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı
13:30-13:45Genel Sağlık Sigortası
Gazi ALATAŞ
, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
13:45-14.00Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT)
Turan HANÇERLİ
, Ortopedik Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Türkiye Sakatlar
Derneği Başkan Yardımcısı
14:00-14:15Tartışma
  
14:15-15:05Sözlü Bildiriler
 Oturum Başkanları:
Oya HAZER
, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici
Bilimleri Bölümü
Serdar ORHAN
, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
14:15-14:25S17. Afetler ve Engellilik
Gül YÜCEL
14:25-14:35S18. Psikososyal Açıdan Farklı Engel Gruplarındaki Bireylerde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Araştırılması
Ömer Faruk YAŞAROĞLU
, Yasin EKİNCİ, Elif KIRDI, Mintaze KEREM GÜNEL
14:35-14:45S19. Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Web Erişilebilirliğine Yönelik Algısı
Yavuz İNAL
, Kerem RIZVANOĞLU, Yeliz YEŞİLADA
14:45-14:55S20. Nasıl Bir Mimarlık Eğitimi ile Kapsayıcı Çevreler Tasarlanır?
Göksenin İNALHAN
14:55-15:05S21. Çocuk Oyun Alanlarında Evrensel Tasarım Arayışı: İstanbul-Beşiktaş İlçesi Örneği
Sanem ÇINAR ALTINÇEKİÇ
, Öykü ÖZDEN
  
15:15-16:25Sözlü Bildiriler
 Oturum Başkanları:
Ebru DEMİRCİ
, İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik
Öznur ÖZDEN
, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
15:15-15:25S22. Görme Engellilere Yönelik Karton Ambalaj Tasarımında İşlevsellik ve Okunabilirlik Algısı Üzerine Uygulamalar
Pelin HAYTA
, Dilek ÇULHA
15:25-15:35S23. Görme Engelli Ergen Bireylerde Mobil Telefon Aracılığıyla Sosyal Medya Kullanım
Davranışı
Seray ÖNEY DOĞANYİĞİT
15:35-15:45S24. Fen ve Teknoloji ile Fizik Derslerinin Okul ve Merkezi Sınavlarının Görme Yetersizliği
Olan Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi
Arzu ÖDEN ACAR
, Ali ERYILMAZ
15:45-15:55S25. Görme Engelli Bireylerde Ağız-Diş Sağlığının İncelenmesi
Bakış ÇAYNAK
, Cansu AKAY, Yelda KASIMOĞLU, Mine KORUYUCU,
Elif Bahar TUNA
, Zeynep AYTEPE
15:55-16:05S26. Engellilerde ’Yaşam Kalitesi’ ile ‘Affetmenin’ Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Esin AKDENİZ TÜCCAR
16:05-16:15S27. Başka Dilde Aşk Filmi Üzerinden Toplumdaki Sakatlık Algısı: “Eksik” ve “Anormal” Olmak
Pınar AKOĞUL
, Murat ŞENTÜRK
16:15-16:25Tartışma
  
16:15-16:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
16:45-17:45Panel 11
 İşitme Kayıplarında Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler
 Oturum Başkanları:
Songül ALTINSAÇLI
, İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi;
İstanbul Üniversitesi, Engelli Öğrenci Koordinatörü
Eyüp KARA
, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü
16:45-17:00İşitme Rehabilitasyon Çözümlerinde (İşitme Cihazı, İmplantlar) Güncel Yönelimler
Bengi DÖLEK, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Odyoloji Bölümü
17:00-17:15Loop Sistemleri Ve Önemi
Melda KAYA, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Odyoloji Bölümü
17:15-17:30İşitme Kayıplılarda Kendine Yardım Cihazları Ve Teknolojik Gelişmeler
Rışvan DENİZ, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Odyoloji Bölümü
17:30-17:45Tartışma
  
SALON 3
09:00-10:00İstihdamda İş Koçluğu Uygulamaları
 Oturum Başkanları:
Serap İNAL
, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Mehmet KIZILTAŞ
, Engelsiz Kariyer
09:00-09:30U20. Otizmli Gençlerin İstihdamında İş Koçluğu       Uygulamaları
Meyse BUDAKLI
, Demet GÜLALDI, Kadıköy Belediyesi
09:30-10:00U21. Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin İş Koçluğu Eğitimi: Yerleştir, Eğit, Sürdür
Serap İNAL
, Feryal SUBAŞI, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü
  
10:00-10:30Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
10:30-12:15Yerel Yönetimlerden Örnekler-I
 Oturum Başkanları:
Şebnem SAYHAN
, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi; İstanbul Üniversitesi,
ENUYGAR Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
İpek YELDAN
, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü; İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Danışmanı
10:30-11:00U22. Yerel Yönetimler Alanında Yapılan Çalışmalar: 0-6 Yaş Grubu Gelişimsel Yetersizlik
Hizmetlerine Yönelik Uygulama Örneği
Muzaffer SARAÇ
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Daire Başkanlığı
11:00-11:30U23. Erişilebilir Kentler İçin Yerel Yönetimlerin Yükümlülükleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
Müberra KAVAK
, Ebubekir GÜNDOĞDU, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
11:30-12:00U24. Fizik Tedavi ve Engelli Rehabilitasyon Hizmetinde Bir İlk Olarak: Bayrampaşa Belediyesi Modeli
Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI
, Bayrampaşa Belediyesi
  
12:15-13:15Öğle Yemeği & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
 POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI (P12-P22)
  
13:15-14.45Yerel Yönetimlerden Örnekler-II
 Oturum Başkanları:
Ayhan METİN
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri
Seyhan BOZTEPE
, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
13:15-13:30U25. Engelsiz Kent Antalya
Esra YEMEZ
, Alanya Belediyesi
13.30-13:45U26. Hak Temelli Engelli Hizmetleri Sunmak: Karabağlar Belediyesi Örneği
Şirince SÜZEK
, Karabağlar Belediyesi
13:45-14:00U27. Sarıyer Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Tekerlekli Sandalye Tamir Bakım ve Akü Değişimi Uygulaması
Mahmut KEMENT
, Sarıyer Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi Sorumlusu
14:00-14:15U28. Simit Arabam Engel Tanımam Projesi
Kenan DOĞAN
, Alper YILDIZLI, Ayşe AK, Mersin Büyükşehir Belediyesi
14:15-14:30U29. İşitme Engellilerde Çalgı Öğretim Bağlamında “Kartal Belediyesi İşitme Engelliler
Orkestrası” Örneği
Mehmet Ali ÖZDEMİR
, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik
Öğretmenliği Anabilmi Dalı
14:30-14:45Tartışma
  
15:15-16:15Eğitimde Robot Kullanımı Atölyesi
 Burak ŞİŞMAN, İstanbul Üniversitesi, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve
Eğitim Teknolojileri
  
16:15-16:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
16:45-17:45Özel Eğitimde Görsel Sanatlar Eğitimi Atölyesi
 Eylem DAYI, Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü
Barış KONOR
, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,   Fotoğraf ve Video Bölümü;
GEGSEM Müdür Yardımcısı
  
SALON 4
09:00-10:00Üniversitelerde Yapılmış İyi Uygulama Örnekleri
 Oturum Başkanları:
Musa Yaşar SAĞLAM
, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı
Pervin BEZİRCİ, İstanbul Üniversitesi, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı
09:00-09:15U30. Görme Engellilerin Bilgiye Erişiminde Örnek bir Uygulama: GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim) Laboratuvarı
Leyla KANIK
, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
09:15-09:30U31. İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi
Pervin BEZİRCİ
, İstanbul Üniversitesi, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı
Mustafa ÖZYÜREK
, İstanbul Üniversitesi, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı,
Merkez Kütüphane Engelsiz Bilgi Merkezi Sorumlusu
09:30-09:45U32. İstanbul İlindeki İstanbul Üniversitesi Binalarının Erişilebilirlik Çalışması
Sibel DEMİREL
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri
Gülsemin KILIÇASLAN
, İstanbul Üniversitesi, Yapı İşleri Müdürlüğü
09:45-10:00U33. Engelliliğe Dayalı Ayrımcılıkla Eğitim Ortamında Mücadele Etmek
Melisa SORAN
, Müge AYAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi
  
10:00-10:30Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
10:30-12:10Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları
 Oturum Başkanları:
Betül BATIR
, İstanbul Üniversitesi, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi
Nalan BABÜR
, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
10:30-10:50U34. Otizmli Bireylerde Alternatif İletişim Becerilerinin Önemi; Bir Uygulama Örneği “ Benim Sesim de Var”
Ertan GÖRGÜ
, Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
10:50-11:10U35. Eğitilebilir Zeka Düzeyinde Okuma- Yazma Becerisi Kazanımı
Damla KARACAOĞLAN
, Özel Dünya Boğaziçi Rehabilitasyon Merkezi
11:10-11:30U36. Huzurevinde Zihinsel Engelliler İçin Özel Eğitim Sınıfı Uygulaması
Derya YÜCEL
, Barınyurt Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi
11:30-11:50U37. Kaynaştırma Eğitiminde İşletme İşbirliğine Dayalı “Sporuma Sosyal Destek” Projesi
Fikri KELEŞĞOLU
, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Bölümü
Doktora Öğrencisi
11:50-12:10U16. Engelli Çocukların Kardeşleriyle Yapılan Psikodrama Grup Terapisinin Depresyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Ertan GÖRGÜ
, Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
  
12:15-13:15Öğle Yemeği & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
 POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI (P12-P22)
  
13:15-14:15İşitme Kayıplarında Sorunlar ve Çözümler
 Oturum Başkanları:
İbrahim DEMİRDÖĞEN
, Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü; İstanbul
Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
A. Sanem ŞAHLI
, Hacettepe Üniversitesi, Odyoloji Bölümü
13:15-13:35U38. Türkiye’deki İşitme Engelli Bireylerin Yaşadığı / Karşılaştığı Sorunlar: Antalya Örneği
Duru ÜZER
, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
13:35-13:55U39. Sessizliğin Sesi Olmak
İzem AZAL
, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
13:55-14:15U40. İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin İş Yaşamına Hazırlanması: Problem ve Çözümler
Zehranur KAYA
, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Entegre Yüksek Okulu, Müdür Yardımcısı
  
14:15-15:15Erişilebilir Afet Yönetimi Uygulamaları
 Oturum Başkanları:
Talat SAYGAÇ
, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi BölümüDeniz DEĞER ULUTAŞ, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
14:15-14:45U41. EDUCEN Projesi İstanbul Saha Çalışması
Çağlar AKGÜNGÖR
, AKUT Arama ve Kurtarma Derneği
14:45-15:15U42. Engelliler için Erişilebilir Bir Afet Yönetim Sistemi
Serkan ERİNCİK
, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  
15:15-16:15Engelsiz Sağlık Uygulamaları
 Oturum Başkanları:
Kenan ÖNALAN
, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürülüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanığı Müşaviri;
İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi Danışmanı
Didem GÜRDOĞAN
, İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Merkezi, Kongre Danışma Kurulu Üyesi
15:15-15:35U43. Görme Engelli Bireylerin Rehabilitasyon Ve Eğitim İçin Uluslararası Konsey-Avrupa Bölgesi
Songül ATASAVUN UYSAL
, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Emine AYYILDIZ
, İstanbul Medeniyet Universitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü
15:35-15:55U44. Engelsiz Gülüşler
Zeynep AYTEPE, Mine KORUYUCU, Elif Bahar TUNA, İstanbul Üniversitesi, Diş
Hekimliği Fakültesi
15:55-16:15U45. Engelsiz Sağlık Akademisi
Tezcan SEZGİN
, Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Rukiye TUNÇ
, Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği, Genel Sekreterlik Eğitim Koordinatörü
  
16:15-16:45Ara & Sergi ve Poster Alanı Ziyareti
  
16:45-17:30Engelsiz Apple Atölyesi
 Çağrı ARTAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü
 Ömer YEŞİLTAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
  
17:30-18:15Engelsiz Android Atölyesi
 Sarper ARIKAN, Akdeniz Üniversitesi, Görme Engelliler Teknoloji Birimi
 Ali Osman ALTINAY, Dumlupınar Üniversitesi, Engelli Koordinasyon Birimi
  
ESNAF HASTANESİ TOPLANTI SALONU, BEYAZIT
15:30-16:50Evrensel Tasarım Atölyesi
 Atölye Programı:
15:30-15:50Seminer Sunuşu
 Göksenin İNALHAN, Rana KUTLU, Sevinç ORMANCI, Özlem BELİR
15:50-16.10Kampüs İçi Teknik Gezi
 Deneyimleme
 Tespit (Eskiz, Video, Fotograf, Ses)
16:10-16:30Uygulama ve Teslim
16:30-16:50Genel Değerlendirme
 Göksenin İNALHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
 Rana KUTLU, İstanbul Kültür Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 Özlem BELİR, İstanbul Gedik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
 Sevinç ORMANCI, İstanbul Kültür Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,
Sedeko Mimarlık
 Eda CAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
  
18:15-19:00ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ