15-16 Kasım-Konferans Atölye programı

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

ATÖLYE 1-HİPPOTERAPİ ATÖLYESİ

Atölye Başlığı:

Engellilerde Hippoterapi Uygulamalarında Güncel Durum

Tarih ve Saat:15 Kasım 2018,  Perşembe; 13.30-15.00

Yer:Salon 4 (Kat 1)

Amacı:

Çeşitli yaştaki hasta gruplarında psikolojik, fizyolojik, fiziksel ve sosyal yönden gelişim sağlayan Hippoterapi ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar;

Farklı hasta gruplarında; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi(KOU) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD ve KOU Çocuk Psikiyatrisi AD ile yapılan hippoterapi uygulamalarının sonuçları konusundaki bilgi edinecekler ve

Hippoterapi atının seçilmesi, Hippoterapi alanının uygunluğu, Hippoterapinin etik kriterleri gibi  Hippoterapinin uygulama esaslarını öğreneceklerdir.

Katılımcı sayısı:40 kişi

Atölye Sorumluları:

Dr. Öğr. Üyesi Erdener BALIKÇI, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu

Fizyoterapist Oğuzhan BAHADIR, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği

ATÖLYE 2-DANS ATÖLYESİ

Atölye Başlığı:

Yakınlaşmak-Bir Arada Olmak

Tarih ve Saat:15 Kasım 2018, Perşembe; 13.30-15.00

Yer:Salon 5 (Kat 1)

Amacı:

Farklı bedenler üzerinden ortak bir dil oluşturarak birbirini anlamaya çalışmak.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar;

Beraber hareket ederek kaynaşmayı güçlendirecek,  grup sinerjisi oluşturacak, hareket hafızalarını ve beden koordinasyonlarını(konsantrasyon, dikkat ve denge) güçlendirecek bir deneyim kazanacaklardır.

Atölye Hakkında:

Viyana Konservatuarı Dans Pedagoji Mezunu olan sanatçı , farklı engel gruplarında dans ve sanat atölyeleri gerçekleştirmekte ve bu etkinliklerin kişisel ve sosyal becerilerin gelişmesindeki etkileri ile sanatın engelli haklarına yönelik söylem üretmedeki rolü hakkında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu atölye çalışmasında da interaktif bir performans atölyesi gerçekleştirecektir.

Katılımcı Sayısı:12-24 arası

Atölye Sorumlusu:Serkan Bozkurt (ARADA Derneği ve Danshane Okulunun Kurucusu ve Yöneticisi)

 

ATÖLYE 3- ENGELSİZ TURİZM VE BESLENME ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Engellilerde Sağlık Turizmi ve Dengeli Beslenme

Tarih ve Saat:15 Kasım 2018, Perşembe; 15.30-17.00

Yer:Salon 4 (Kat 1)

Amacı:

Sağlık Turizmi çeşitleri, özellikleri ve engellilerde sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik bilgiler edinmek.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar;

Çeşitli yaş gruplarını içeren Türkiye’ de sağlık turizmi, sağlık turizmi verileri , sağlık turizminin önemi, dengeli ve sağlıklı beslenme, engellilerde beslenme sorunları gibi konularda bilgi edineceklerdir.  

Katılımcı Sayısı:40 kişi

Atölye Sorumluları:

Doç. Dr. Selda UCA , Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu – Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Dülger ALTINER, Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu – Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

ATÖLYE 4-SPORTİF BECERİLER VE KOORDİNASYON ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Sportif  Beceriler ve Koordinasyon Eğitimi

Tarih ve Saat:15 Kasım 2018, Perşembe; 15.30-17.00

Yer:Salon 5 (Kat 1)

Amacı:

Bu atölyenin amacı engelli bireylere uygulanan bir sportif beceri ve egzersiz programının düzenlenmesi ve bireylerin değerlendirilmesi konusunda katılımcılara rehberlik oluşturmak ve uzun süredir(8 yıldır) farklı engelli gruplarında uygulanan programın çıktılarını paylaşmaktır.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar, kişiye özel programlama, uygulanabilen testler ve karşılaşılan sorunlar konusunda bilgi ve deneyim kazanacaklardır.

Katılımcı Sayısı:40 kişi

Atölye Sorumluları:

Doç. Dr. Yaşar TATAR, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Selda UZUN, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Nusret RAMAZANOĞLU, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Araş. Gör. Göktuğ ŞANLI, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Atölye Programı:


 • SBK nedir, nasıl uygulanır, benzerlerinden farkları(Y. TATAR)-20 dk

 • Fizyoterapist gözüyle SBK(S.UZUN)-15 dk

 • Spor Biliminde SBK(N. RAMAZANOĞLU)-15 dk

 • SBK uygulamalarında örnek testler(G. ŞANLI)-20 dk

 • Test uygulamalarında sorunlar(Ortak)-20 dk


ATÖLYE 5-SERAMİK ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Engelsiz Seramik Çalıştayı

Tarih ve Saat:

15 Kasım 2018 Perşembe 10:00- 12:30   13:30- 15:00

16 Kasım 2018  Cuma       10:00- 12:30    13:30- 15:00                      

Yer:

Kongre ve Kültür  Merkezi Zemin Kat

Amacı:

Bu atölyenin amacı sanatın yaratıcılığı arttırıcı ve birleştirici gücünü hissettirerek, katılımcıların, düşünceleri harmanlayıp dışavurum olarak kullanılan malzemeye aktarımını sağlamaktır.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar ENUYGAR Sanat Atölyesi Öğr. Gör.. Özlem Özer Tuğal koordinatörlüğünde hazırlanan program dahilinde uygulamalı çalışmalar yapacaklardır.

Sanatın Olduğu Her Yerde İnsan Kendini İfade Edebiliyor” ve ''Sanat Engel Tanımıyor''

sloganları ile yol alan ENUYGAR Sanat Atölyesi çalışma ekibimizin desteği ile Konferans bitiminde ortaya çıkan çalışmalardan oluşan pano, belirlenen bir duvara, kalıcı eser olarak Konferans anısına monte edilecektir.

Katılımcı Sayısı:30 kişi

Atölye Sorumluları:

Öğr. Gör. Özlem ÖZER TUĞAL, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa TBMYO El Sanatları Bölümü Seramik, Cam ve Çinicilik Prog. İstanbul Üniversitesi, ENUYGAR Sanat Atölyesi Koordinatörü

Çalıştay Ekibi:

Asistan Öğrenciler Esin Gültekin,  Burcu Yıldırım, Sema Yıldırım                                           

ATÖLYE 6-ABA TERAPİ ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Yedi Dokunuş/Bir vaka sunumu

Tarih ve Saat:16 Kasım 2018, Cuma; 11.30-12.30

Yer:Salon 3 (Kat 2)

Amacı:

Bu atölyenin amacı özel eğitim ile ilgilenen kişilere otizmli çocuklarda ABA(Applied Behaviour Analyis-Uygulamalı Davranış Analizi)  terapi eğitiminin nasıl gerçekleştirildiğini aktarmaktır.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar;

Çocuğa uygun program hazırlanması, uygun pekiştireç seçimi, etkili değerlendirme, çocuğun gelişimini takip etme gibi konularda bilgi ve deneyim kazanacaklardır.

Katılımcı Sayısı:

30 kişi

Atölye Sorumluları:

Hazal ÖNDER,  Algı ABA Terapi Merkezi-  Özge Özgeç GÜREL, Algı ABA Terapi Merkezi. Selim PARLAK, Algı ABA Terapi Merkezi

Atölye Programı:


 • ABA terapi işleyiş ve genelleme çalışmaları(S.PARLAK) 15 dk

 • Değerlendirme, program seçimi, gelişimsel profil(Ö.Ö. GÜREL) 15 dk.

 • ABA tekniği ile beceri hedeflerinin öğretimi, seans işleyişi(H.ÖNDER) 15 dk.

 • Katılımcıların data hesaplaması ve analiz doldurması(Katılımcılar)15 dk

ATÖLYE 7-BAĞIMSIZ HAREKET ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Görme Engelli Bireylerde Bağımsız Hareket Eğitimi

Tarih ve Saat:16 Kasım 2018, Cuma; 11.30-12.30

Yer:

Salon 4 (Kat 1)

Amacı:

Görme engelli bireylerin yaşamında önemli bir yere sahip olan bağımsız hareket becerilerinin geliştirilmesinde baston, dokunsal harita ve navigasyonun rolü hakkında katılımcılara bilgi vermek

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar;

Bağımsız hareket ile ilgili temel kavramları öğrenecekler, görme engelli bireylerin yaşamında bağımsız hareketin rolü konusunda fikir sahibi olacaklar, görme engelli bireylerin bağımsız hareketine katkı sağlamak amacıyla dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgi edinecekler ve başta baston olmak üzere dokunsal harita ve navigasyonun, görme engelli bireylerin bağımsız hareketine etkileri ile ilgili fikir sahibi olacaklardır.

Atölye Sorumluları:

Canan ÇAM YÜCEL, Altı Nokta Körler Vakfı

Esra GÖZÜTOK, Altı Nokta Körler Vakfı

Atölye Programı:


 • “Bağımsız Hareket” kavramının tanımlanması ve bağımsız hareketin, görme engelli bireylerin yaşamındaki öneminin vurgulanması( C. YÜCEL) 5 dk

 • Bağımsız hareket eğitimine başlamadan önce, eğitimcinin dikkate alması gereken konuların katılımcılarla birlikte tartışılarak ele alınması(C. YÜCEL)10 dk

 • Bağımsız hareket esnasında görme engelli bireylerin yön bulmada kullandıkları; gören rehber, beyaz baston, rehber köpek ve destekleyici teknolojiler gibi yöntemler hakkında bilgi verilerek bir kısmının uygulamalı olarak gösterilmesi (C. YÜCEL) 10 dk

 • Bina içinde ve bina dışında bastonla hareket ederken görme engelli bireylerin dikkat etmesi gereken konular, kullanabilecekleri yöntem ve teknikler hakkında bilgi verilmesi (E. GÖZÜTOK) 10 dk

 • Gören bireylerin, görme engelli bireylerin bağımsız hareket etmelerine katkı sağlarken ne gibi hatalı tutuşların gerçekleştiği ve bu hatalı tutuşların nasıl düzeltileceği konularının katılımcılarla tartışılarak uygulamaların yapılması(E. GÖZÜTOK) 10 dk

 • Sorular ve tartışma 15 dk

ATÖLYE 8-TRAFİKTE HAKLARIM ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Trafikte  Saygı Semineri

Tarih ve Saat:16 Kasım 2018, Cuma; 11.30-12.30

Yer:Salon 5 (Kat 1)

Amacı:

Trafikte saygı  semineriyle  amaç trafik kurallarının önemini anlatarak trafik kurallarına uyulması ve  engelli hakları konusunda mevcut algıda değişikliğin sağlanmasıyla  ülkemizin trafik  sorununa çözüm sağlaması ve trafik kazalarını önlemesine katkı sunmaktır. 

Öğrenim Hedefleri:

-Trafik kurallarına uyulması konusunda mevcut algıda değişikliğin sağlanması

-Kaza mağdurları ve engelli bireylerle empati kurdurarak trafik kurallarının öneminin anlaşılması

-Engelli bireylere karşı önyargıların yıkılması, terminoloji sorunun çözülmesi ve trafikte nasıl yardım edileceğinin öğrenilmesi

Katılımcı Sayısı:30 kişi

Atölye Sorumluları:

Yasemin USTA(Trafikte Haklarım Derneği Başkanı), Serhat ERÖNAL, Sefa TEPEYURT

Atölye Programı:

Trafik Kuralları Önemi (Y. USTA) 20 dk

Bedensel Engellilerin Trafikte Hakları (S. ERÖNAL) 15 dk

Görme Engellilerin Trafikte Hakları (Y. USTA) 15 dk

Alkol simülasyon gözlüğü &Beyaz baston denemeleri (Y. USTA) 10 dk

ATÖLYE 9- CİNSEL EĞİTİM ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerde Cinsel Eğitim Programının Hazırlanması

Tarih ve Saat:16 Kasım 2018, Cuma; 13.30-15.00

Yer:Salon 3 (Kat 2)

Amacı:

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerle çalışan eğitimcilerin bu eğitimde  aldığı bilgi birikimini kullanarak,  Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin ailelerine kendi çocukları ile yaşadıkları cinsel davranışlarla ilgili sorunlarda  danışmanlık yapabilmek için  gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede sonunda katılımcılar;

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerde  cinsel gelişimi etkileyen etmenleri açıklayabilecek,  cinsel davranışlara yönelik tutumları irdeleyebilecek,  özel eğitime gereksinim duyan bireylerde cinsel davranışlara yönelik tepkileri belirleyebilecek,  özel eğitime gereksinim duyan bireylerde cinsel istismardan korunma eğitimi planlayabilecektir.

Katılımcı Sayısı:

40 kişi

Atölye Sorumlusu:

Dr. Öğr. Gör. Özlem ÇELİK, Okan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü

ATÖLYE 10 -RESİM ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Aynı Resim Farklı Renkler Atölyesi

Tarih ve Saat:16 Kasım 2018, Cuma; 13.30-15.00

Yer:Salon 5 (Kat 1)

Amacı:

Geçmişten günümüze engellilik alanında yapılan farkındalık çalışmaları engelli bireylere karşı oluşmuş ayrımcı ve dışlayıcı tutumları önleme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda yapılacak çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler ile üniversite öğrencilerinin oluşturdukları gruplarda yapılacak çalışmalarla üniversite öğrencilerinin engellilik ile ilgili farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Hedefleri:

Üniversite öğrencilerinin engelliliğe dair farklı bir deneyim yaşayarak bakış açılarının zenginleştirilmesi; bireylere farkındalık konusunda farklı bir bakış açısı kazandırılması; engelli bireylerin duygusal sağlatımı konusunda uygulamanın karşılıklı iş birliğine olan önemi vurgulanması; engelli öğrencilerin yapılacak iş birliği ile yeni deneyimler kazanması

Katılımcı Sayısı:

20 kişi

Atölye Sorumlusu:

Ayşenur GÜNDÜZ KABLAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü

ATÖLYE 11-MEDYADA ALGI ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Sosyal Dışlanma Ekseninde Engelliği “Görmek”

Tarih ve Saat:16 Kasım 2018, Cuma; 13.30-15.00

Yer:Salon 5 (Kat 1)

Amacı:

Bu çalışmayla, medyada yansıtılan engellilik algısı üzerinden bir vaka incelemesi gerçekleştirmek; yapılacak drama çalışması ile bireylerin engelliliği ve engelli yakını olmayı deneyimleyebilmelerini, böylece farklı bir bakış açısı kazanabilmelerini ve empati yapabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte katılımcıların engelli kişilerin ve yakınlarının yaşadığı durum hakkında farkındalıklarının arttırılması ve eleştirel bir perspektiften toplumda yansıtılan yanlış engelli algısının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenim Hedefleri:

Katılımcılar, görsel ve yazılı medyada ve toplumda yansıtılan engelli algısını sorgular ve yeniden değerlendirir, medyada kullanılan olumsuz dilin kendi algılarını nasıl olumsuz olarak etkilediğinin farkına varır, olumsuz dili nasıl olumlu ve yapıcı bir dile çevirebileceklerini öğrenir, drama çalışmasıyla görsel ve yazılı medyada ve toplumda yansıtılan engelliliği bilişsel ve duygusal yönden yeniden sorgular ve değerlendirir ve engellilerin ve engelli ailelerinin yaşadığı sorunlar hakkında empati geliştirir, farkındalık kazanır.

Katılımcı Sayısı:20 kişi

Atölye Sorumluları:

Gülsüme ŞENOCAK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü

Ali Bayram ÜN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü

ATÖLYE 12-KAPSAYICI EĞİTİM ATÖLYESİ

Atölye Başlığı

: Dahil edici/kapsayıcı okullara doğru: Çeşitlilik ve Farklılaştırma

Tarih ve Saat:16 Kasım 2018, Cuma; 15.30-17.00

Yer:Salon 3 (Kat 2)

Amacı:

Bu atölye çalışmasının amacı, günümüzde gittikçe daha fazla önem kazanan ve bireylerin yaşamın tüm alanlarındaki hizmetlere ulaşımının önemli bir hak olarak altının çizildiği dahil edici/kapsayıcı bakış açısının, genel olarak eğitime ve özelde de okul politikalarına yansımalarının ve bu bağlamda okullardaki çeşitliliğin ve öğrenme-öğretme ortamına olumlu etkisi tartışılmayacak olan farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin irdelenmesidir.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcıların;

Dahil edici/kapsayıcı okul ve özelliklerine ilişkin farkındalık sahibi olmaları; öğrenme ve öğretme sürecinde çeşitlilik ve farklılaştırılmış öğretim kavramlarını sorgulamaları beklenmektedir.

Katılımcı Sayısı: 30 kişi

Atölye Sorumluları:

Dr.Emine AYYILDIZ-İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Selda MANSUR-Uluslararası Bakalorya Eğitimcisi

 

ATÖLYE 13-İŞARET DİLİ ATÖLYESİ

Atölye Başlığı: Engelsiz İletişim

Tarih ve Saat: 16 Kasım 2018, Cuma; 15.30-17.00

Yer:Salon 4 (Kat 1)

Amacı:

Sosyal Hayatın birçok bölümünde İşitme Engeli olan bireylerle karşılaşılması olağandır. Bu sebeple bireylerin İşitme Engeli olan kişilerle diyaloğu çok önemlidir. Türk İşaret Dili kullanan İşitme Engelli bireyler İşaret dilinin sınırlı sayıdaki kişi tarafından bilinmesi nedeniyle sosyal hayatta birçok problem yaşamakta; alışverişten, kira ödemeye birçok günlük aktiviteyi yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bu çalışmayla katılımcıların İşitme Engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlemeleri, iletişimin insan hayatındaki önemini kavramaları ve toplumun işitme engelli bireylerle bütünleşebilmesinin temeli olan bireysel farkındalığı geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar;işitme engellilerin kültürü, işaret dilinin tarihçesi ile ilgili genel bilgi edinecekler; basit anlamda işaret dili ile iletişim kurmayı öğreneceklerdir.

Atölye Sorumluları:

Tuğba BENGLİ / İBB Engelliler Müdürlüğü

Berna TULUMCU / İBB Engelliler Müdürlüğü

Sema ÇALIŞKANER / İBB Engelliler Müdürlüğü

Selman KARADOĞAN / İBB Engelliler Müdürlüğü

 

ATÖLYE 14-RİTM ATÖLYESİ

Atölye Başlığı:

“Ben Bir Yıldızım”

Tarih ve Saat:

16 Kasım 2018, Cuma; 15.30-17.00

Yer:Salon 4 (Kat 1)

Amacı:

Her birey ritim ve müzikle doğar, büyür. Anne karnında başlayan bu serüven hayat boyunca devam eder.  Kalp atışımız, yürürken ayağımızdan çıkan ses, nefes alışverişimizde hep bir ritim vardır. Bu atölye çalışması hayat akışını müzik ve ritim içinde devam ettirirken “Siz kendi müziğinizi yaptınız mı?” ilkesinden yola çıkarak oluşturulmuştur.

Her birey müzik yapar! Sonuç olarak, bu olgudan yola çıkılarak edinilen bu deneyimle beraber katılımcıların özgüveni desteklenecek, kişiler içsel seslerine dair bir farkındalık yaşayacak, kendilerini önemli, mutlu, sosyal kısacası bir yıldız gibi hissedeceklerdir. Bireyler hayatlarında belki hiç karşılaşamayacakları kendi müziğini yaparak insanlarla paylaşabilme fırsatını bu atölye çalışması ile birlikte elde edebileceklerdir.

Çalışmada katılımcılar bir asistan desteğiyle kendi iç dünyasında var olan ritim ve müzik duygusunu ön plana çıkartacak, bu deneyim bir stüdyo ortamında kayıt altına alınacak ve ortaya çıkan çalışma dinlenir bir ürün halinde kişilere sunulacaktır.  Uygulamada her kişi için ayrılan süre 5-10 dk. arasında olacaktır.

Öğrenim Hedefleri:

Bu atölyede katılımcılar;

İstanbul Engelliler Merkezi Ses Kayıt Teknolojileri Öğrencileri ile birlikte ritim çalışması yapar, ses kayıt teknolojileri konusunda bilgi sahibi olur, yeteneğinin farkına varır, özgüveni gelişir, yaratıcılığını geliştirir.

Atölye Sorumluları

Murat UÇTU, Özkan EKİNCİ, Erdem İLKAY, Ercan YASEMİNSEVEN, Ercan KILIÇASLAN(İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Müdürlüğü)

Yıldırım Beyazıt YAKAR, Buğra Barbaros BOZACI(İSEM Öğrencisi) İBB Engelliler Müdürlüğü)

ATÖLYE 15- EVRENSEL TASARIM ATÖLYESİ

Atölye Başlığı:

Herkes için Tasarım Yoluyla Erişim Zinciri Tasarımı

Tarih ve Saat:

16 Kasım 2018, Cuma; 13.30-16.00(2.5 saat)

Yer:

Esnaf Hastanesi Toplantı Salonu ve Dış Mekanda Çalışma

Amaç:

Bu atölye, kuram ve uygulama birlikteliğinin güçlendirilmesi ana temasında, mikro bir kent olan üniversite kampüsünde yaşayan her yaş grubundan (çocuk-genç-yetişkin, yaşlı) ve farklı özelliklere sahip bireylerin (fiziksel engelli) mekânsal algılayışlarına ve ihtiyaçlarına hem onların hem de tasarımcıların bakışıyla dikkat çekmek ve kamuoyuyla bu sorunu paylaşmak hedefindedir. Atölye çalışması sırasında konunun uzmanından kısa bir sunum alındıktan sonra öğrencilerin seçilen bir uygulama alanında –İstanbul Üniversitesi Kampüsü- ve erişim zinciri oluşturularak kullanıcı odaklı problem çözümüne yönelik tasarımlar geliştirilecektir.

Atölye Çıktıları:


 • Atölye sürecinde üretilen ürünler

 • Bu ürünlerden oluşan mini-sergi

 • Atölye sonuçları değerlendirmesi

Atölye Açıklaması:

Günümüzde çağdaş tasarım yaklaşımları, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği konularını evrensel tasarım başlığı altında ele almaktadır. Tasarımı mikro ölçekten makro ölçeğe; bireyleri engelli, engelsiz biçiminde kategorilere ayırmadan geliştirmemiz gerektiği bilincine öncelikle biz tasarımcılar sahip olmalıyız. Aslında evrensel tasarım ilkeleri olarak bildiğimiz ve ifade ettiğimiz yapılı her tür çevre, ürün ve hizmetin toplumun tüm bireylerini kapsayacak niteliğe sahip olması gerektiği konusunu engel kavramını ortadan kaldıracak şekilde ele almalıyız.

Evrensel tasarım ilkelerinden; farklı yeteneklere sahip kişilerin eşit şartlar altında kullanımına hitap eden “eşitlikçi kullanım”, tasarımın tüm kullanıcı profilini memnun etmesini hedeflemektedir. Bununla birlikte alternatifleri uygulama yönünden “kullanımda esneklik”, karmaşadan uzak kolay anlaşılabilir; tecrübe ve diğer duyular ile algılama yöntemlerini geliştirilerek çeşitlendirildiği “kolay ve sezgisel kullanım”; bilginin farklı anlamalara yol açmayacak “algılanabilir” sözlü, resimsel, dokunsal şekillerde aktarımı, hatayı önleyecek çözümler ile hata olması durumunda zararı en aza indirecek çözüm önerilerinin yer aldığı “hata için tolerans”; düşük fiziksel performans ile rahat kolay kullanılabilir tasarım önerilerinin olduğu “düşük fiziksel güç”; eylemin gerçekleştirilmesinde yardımcı ekipmanlar için yeterli “yaklaşma ve kullanım için hacim ve mesafe” evrensel tasarım ilkeleri arasında yer almakta olup, kullanılabilirlik açısından önemlidir. Bütün bu bilgilerin ışığı altında atölye çalışmasında evrensel tasarım ilkeleri insanları hayat standartlarını ayrım yapmaksızın yükseltmeye yönelik kapsayıcı tasarım yaklaşımı bağlamında ele alınmaktadır. Bu amaçla, yaşlılık ile gelen engeller, ya da insan hayatının herhangi bir döneminde karşılaşılabilecek geçici ya da kalıcı engellilik durumunun, ya da insanların düşünce ve davranış sisteminde ortaya koyduğu engelleri temsil edecek şekilde 3 farklı kategoride senaryo oluşturulmuş ve tasarım bu koşullar altında kritik edilerek kapsayıcı olması yönünden fikirler geliştirilmeye atölyede çalışılacaktır.

Senaryolar:

Soyut verilerin somutlaştırılarak haritalama yapılabilmesi kişinin kendini bulunduğu ortama adapte edebilmesi, oryantasyonun(yer-yön duygusu) sağlanması, aktif olan duyular ile hareket etmede engelleri aşabilme, zincir erişim olarak entegre çalışan ulaşım stratejilerinin mekansal deneyime sağladığı katıkılar...

Katılımcı Sayısı:

15 aktif katılımcı ile sınırlıdır.( 40 pasif izleyici katılabilir)

Atölye Sorumluları:

Doç. Dr. Göksenin İNALHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Ar. Gör. Yüksek Mimar Fatih ÇETİNKAYA, İstanbul Teknik Üniversitesi,Mimarlık Bölümü

Atölye Programı:

13.30-14.00      Herkes için Tasarım ve Erişim Zinciri (Seminer sunusu)

                               Doç.Dr. Göksenin İNALHAN

14.10-15.00      Kampüs içi Teknik Gezi

                           

                          Katılımcı gruplar  3’erli gruplar halinde kampüs civarında dağılacaklardır.     

                           Gezi planı içerisinde fiziki mekanların tüm özellikleriyle

                            deneyimleme   çalışması yapılacaktır.

                              Engel durumuna bağlı olarak 20  dakika süresince yaptıkları tespit ve                                         analizleri kayıt altına alacak olan  ekipler ile atölyede toplanarak,                                               deneyimleme çalışması   sonlandırılacaktır.

                        

15.10-15.50      Genel değerlendirme, Uygulama ve Teslim

16.00                    Ana Konferans Salonuna Beraber Gidiş

SERGİ

Osmanlı Arşiv Belgelerinde  Engellilik Sergisi (Salon 3, 5)

ENUYGAR Seramik ve Ebru Sergisi (Zemin)

İBB Engellilik Arşivi Sergisi