1. ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİNİN ARDINDAN

1. ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİNİN ARDINDAN

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Engeliller Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kongrede iki gün boyunca yer alan panel ve konferanslarda farklı disiplinlerden, konusunda bilgi ve deneyim sahibi akademisyenler, kamu ve sivil toplum temsilcileri sunumlar yaparak, ortak çözümleri tartıştılar. Engellilik konusundaki toplumsal algılar ve hak temelli yaklaşımlar, engellilik araştırmalarında kullanılacak yöntemler, özel eğitimde güncel durum, yaşlılık ve evde bakım, görme ve işitme kayıplarında sorunlar ve rehabilitasyon, sağlık hakkının eşitlikçi kullanılması, medyada engellilik algısı gibi konular masaya yatırıldı ve görüşler paylaşıldı.

Özgün araştırma bildirileri arasından kongrede sunum için seçilen 27 sözel bildiri, 22 poster bildirisi, “Bildiri Değerlendirme Jürileri” tarafından değerlendirildi ve aşağıda belirtilen araştırmalar ilk üç sırayı aldı:

Özgün Araştırma Bildirileri-Sözel
Birincilik
“Körlükte Engellilik Algısı Olgusu”
Engin YILMAZ Boğaziçi Üniversitesi, GETEM direktörü
İkincilik
“Engellilerde ’Yaşam Kalitesi’ ile ‘Affetmenin’ Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi”
Esin AKDENİZ TÜCCAR Bayrampaşa Belediyesi
Üçüncülük
“Üniversite Öğrencilerinde Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar ve Sosyal Beğenirlik
Arasındaki İlişki”
Zümrüt GEDİK, İzmir Katip Çelebi Üni., Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültes, Psikoloji Bölümü
Huriye TOKER, Yaşar Ünivesitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Özgün Araştırma Bildirileri-Poster
Birincilik
“İşitme engelli bireylerin kamusal alanda iletişimsel ve organizasyonel sorunları”
Duru Üzer
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
İkincilik
“Hava Yolculuğunda Fiziksel Engelin Üretilmesinin Açılımı Sosyal Model rehberliğinde kalite analizi”””
Ayşegül Kalkan
Ryerson Üniversitesi, Kanada
Üçüncülük
“Gazilerin sahip oldukları kaygının durumsal ve değişken sosyal kaygı ölçeği aracılığıyla değerlendirmesi”
Apak Kerem Altıntop İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Öğrencisi, İstanbul.
Buket Zengin Acıbadem Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğrencisi, İstanbul.
Av. Kaan Apak Altıntop İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul.
Prof. Dr. Oğuz Polat Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul

İyi Uygulama ve Araştırma Bildirileri başvurusu yapan 45 bildiri arasından seçilen beş bildiri “Seçilmiş İyi Uygulama Örnekleri” olarak sunuldu. Engellilik alanında farklı, yenilikçi ve uzun yıllardır sürdürülen aşağıdaki uygulamaların yürütücülerine Kongre Düzenleme Kurulu tarafından teşekkür edildi ve hediyeleri verildi:

Seçilmiş İyi Uygulama Örnekleri
• Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı
• İstanbul Teknik Üniversitesi Evrensel Tekstil Tasarım Merkezi
Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Göksenin İnalhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
• Ege Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği
Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, Ege Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği Başkanı
• EÇADEM: Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi
Doç. Dr. Ayfer Elçigil, Koç Üniversitesi, Hemş irelik Yüksek Okulu, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
• Düşler Akademisi
Ercan Tutal, Alternatif Yaşam Derneği Başkanı

İyi Uygulama ve Araştırma Bildirileri arasında üniversite, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu ortaklığıyla yapılan çalışmaların ağırlıklı olduğu gözlendi.

Kongre süresince 7 atölye çalışması yapıldı. Hippoterapi, Evrensel Tasarım, Eğitimde Robotik Kullanımı, Sesli Betimleme, Özel Eğitimde Görsel Sanatlar Atölyeleri yoğun ilgi çekti.

İsveç Konsolosluğu sponsorluğunda gerçekleştirilen “Erişiyorsam Varım” Sergisi kongre süresince katılımcılar tarafından izlendi.

Kongrenin ilk günü sonunda Kongre Başkanları Prof. Dr. Resa Aydın ve Prof. Dr. Tülin Düger’in oturum başkanlığını yaptığı Engellilik Araştırmaları İletişim Ağı toplantısı yapıldı. Toplantıda ortak çalışmaların önemi vurgulandı. Gelecek yıl Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenecek Çalıştayda, sonraki yıllarda düzenlenecek kongrelerin planlanmasına karar verildi.

Dört parallel salonda gerçekleşen kongre geniş bir katılımla gerçekleşti. Kongreye katılan aktif katılımcı sayısı 447 idi. 302 akademisyen, 53 sivil toplum temsilcisi, 70 kamu ve yerel yönetim temsilcisi ve 23 katılım yerini belirtmeyen kişi kayıt yaptırdı. Dinleyeci olarak katılıan çok sayıda öğrencinin yanısıra, 82 gönüllü İstanbul Üniversitesi öğrencisi kongre organizasyonunda yardımcı oldu.

Kapanış töreninde İstanbul ve Hacettepe Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri kürsüye çıkarak, büyük bir uyum ve başarıyla gerçekleşen kongreye katkıları için birbirlerine teşekkür ettiler. Sözel ve poster bildiri ödülleri sahiplerini bulurken, sponsor olan Belediye ve özel sektör temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür plaketleri verildi. Kongre toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.