Bildiri Kuralları

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Özet Gönderimi

Bildiri Özet Yazım Kuralları

 1. Bildiri başlığı Times New Roman karakteri ve 14 punto ile yazılmalıdır.
 2. Özet en az 250 en çok 400 kelime olmalıdır.
 3. En az 3 anahtar kelime olmalıdır.
 4. Özetler Times New Roman 12 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 5. Özetler doc/word formatında hazırlanmalıdır.
 6. Bildiri sahibinin unvanı, adı-soyadı, çalıştığı kurum ve kişisel e-mail adresi ile ORCID numarası ve cep telefon numarası başlığın hemen altına yazılmalıdır.       

Bildiri özetlerinizi  enuygar@istanbul.edu.tr adresine, 12 Eylül 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Değerlendirme Süreci

Sempozyum ana konuları aşağıda belirtilmiştir. Gönderilen özetler Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Seçilmiş bildiriler sözel bildiri olarak online Sempozyumda veya e-poster olarak Sempozyum Web Sitesinde sunulacaktır. Bildiri özetleri ise Sempozyum Bildiri Özet Kitabında yer alacaktır. Sempozyum Bilim Kurulu’nun bildiriler hakkında vereceği olumlu-olumsuz karar, e-posta yoluyla katılımcıya bildirilecektir.

Yayın Süreci

Sempozyumda sunulan Sözel ve E-poster Bildiri Özetleri, Sempozyum Bildiri Özet Kitabında yer alacaktır. 

Sempozyum ’da sunulan bildiriler ve ENUYGAR tarafından önceki Dünya Engellilik Günü toplantılarında sunulan bildiriler arasından seçilenlerin yanı sıra engelli erişilebilirliği konusuna katkı sunmak isteyen bilim insanları tarafından hazırlanacak bilimsel çalışmalar birleştirilerek bir editörlük çalışması şeklinde kitap olarak yayınlanacaktır.

Yazım Kuralları

Bildiri yazım kuralları, yayın aşamasına dâhil edilmesi uygun görülen bildiri sahiplerine Sempozyum düzenlenme tarihinin ardından ayrıca bildirilecektir.

Sempozyum Ücreti

Sempozyuma bildiri ile veya dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Sempozyum Takvimi

Sempozyum Tarihi: 3-4 Aralık 2021

Bildiri Son Gönderi Tarihi: 12 Eylül 2021

Sempozyum  Yeri

Açılış töreni İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda, sunumlar ise online olarak gerçekleştirilecektir.


 


Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Server Error in '/' Application.

Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[HttpException (0x80004005): Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.]
  System.Web.SessionState.SessionIDManager.SaveSessionID(HttpContext context, String id, Boolean& redirected, Boolean& cookieAdded) +3272576
  System.Web.SessionState.SessionStateModule.CreateSessionId() +54
  System.Web.SessionState.SessionStateModule.DelayedGetSessionId() +80
  System.Web.SessionState.SessionStateModule.ReleaseStateGetSessionID() +19
  System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +545
  System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +141
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +48
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +71


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.2623.0