“Erişilebilirlik Varsa Engellilik Yoktur”

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği "Engelli Haklarında Güncel Durum: Temel Hak ve Hürriyetlerde Erişilebilirlik" Sempozyumu 3 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleştirildi.

Açılış Töreni İstanbul Üniversitesi Rektörlük Doktora Salonunda yüz yüze olarak yapıldı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi engelli haklarındaki güncel kazanımları aktaran bir açılış konuşması yaptı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi engelli öğrencilerinden Can Koç(İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Engellilik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı),  Esra Kansoy-Edebiyat Fakültesi, Can Koç- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şevval Özturan- Edebiyat Fakültesi kendilerini tanıtarak, öğrenci olarak yaşadıkları  "erişilebilirlik" deneyimlerini paylaştılar.  İÜ Rektör Yardımcısı ve İÜ AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin ise konuşmasında engellilik hakkındaki sosyal politikalardan ve İstanbul Üniversitesi örgün ve açık ve uzaktan eğitimdeki engelli öğrenci verilerinden söz etti.

Son olarak, ENUYGAR Öğrenci Koordinatör yardımcısı Ilgın Aydınoğlu, BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'nin alınmış 14 maddesini yazılı olduğu pankartları salondaki  katılımcılara dağılmasını sağlayarak, katılımcıların bu maddelerin yüksek sesle okumalarını istedi.

Aşağıdaki maddeler tek tek okundu.

İstanbul Üniversitesi Web Sitesinde Yayınlanan Haberin devamı için TIKLAYINIZ

Madde 5

Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik

Engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır ve engelliler herhangi bir nedene dayalı ayrımcılığa karşı eşit ve etkin bir şekilde korunmalıdır. Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemeler yapılır.

Madde 9

Erişebilirlik

Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine,  hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlayacak bütün tedbirler alınmalıdır.

Madde 11

Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar

Silahlı çatışma halleri, acil insani durumlar ve doğal afetler de dahil olmak üzere risk durumlarında engellilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

Madde 13

Adalete Erişim

Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında adalete etkin bir şekilde erişimini sağlamalıdır. Bunun için usule ve yaşa uygun düzenlemeler yapılmalı ve soruşturma ve diğer hazırlık aşamaları ve tanıklık dahil tüm hukuki işlemlere doğrudan ve dolaylı katılımları kolaylaştırılmalıdır.

Madde 15

İşkence, insanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Maruz Kalmama

Engelliler işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya cezaya karşı diğer bireylerle eşit koşullar altında korunmasını sağlamak için etkin bir şekilde tüm yasal, idari, yargısal ve diğer tedbirleri alınır.

Madde 16

Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama

Engellilerin ev içinde ve dışında sömürüye uğramasının, şiddete ve istismara maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahil her biçiminden korumak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirler alınmalıdır.

Madde 19

Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma

Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında toplum içinde yaşama hakkına sahiptir, bu haktan eksiksiz yararlanabilmeleri ve topluma tam katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri etkin bir şekilde alınmalıdır.

Madde 21

Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Bilgiye Erişim

Engellilerin tüm iletişim araçlarını tercihe bağlı kullanabilmesi, bilgi ve fikir araştırma, alma ve verme özgürlüğü dahil düşünce ve ifade özgürlüğünden diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanabilmesi için uygun tüm tedbirler alınmalıdır.

Madde 24

Eğitim

Engellilerin eğitim hakkı fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanmalıdır,  eğitim sistemi  bütünleştirici bir şekilde her seviyede engellileri içine almalı ve ömür boyu öğrenim imkanı sağlamalıdır.

Madde 25

Sağlık

Engellilerin engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkı vardır.

Madde 26

Habilitasyon ve Rehabilitasyon

Engellilerin azami bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına tam katılımlarını sağlamak için sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmalıdır.

Madde 27

Çalışma ve İstihdam

Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahiptir. Bu hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içerir.

Madde 29

Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılım

Engelliler siyasi haklarından diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanmalıdır. Seçme ve seçilme hakkı, siyasi ve kamusal yaşama etkin şekilde katılım, seçmen olarak tercihlerini özgürce ifade edebilme, kamusal ve siyasi yaşam, sivil toplum kuruşları ve siyasi parti etkinliklerine ve yönetimlerine katılım gibi.

Madde 30

Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılım

Engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında kültürel yaşama katılım hakkı vardır, kültürel materyallere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmek, televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel etkinliklere ulaşılabilir biçimleri aracılığıyla erişmeleri sağlanmalıdır.

Son olarak bütün katılımcılar 3 kez "erişilebilirlik varsa engellilik yoktur" sloganını yüksek sesle tekrarladılar.  Açılış töreni fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Sempozyumun Bilimsel Programında 10.30 -18.30 arasında gerçekleşen 5 oturum yer aldı. Oturumlarda farklı disiplinlerden 18 araştırmacının  "erişilebilirlik" paydasında buluşan engellilik çalışmaları sunuldu.