Kurullar

Prof.Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Resa Aydın

İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü


Prof. Dr İshak Keskin

Prof. Dr İpek Yeldan

Prof. Dr. Neşe Kars

Prof. Dr Zeynep Aytepe

Prof. Dr Ergül Aslan

Prof. Dr Abdülkadir Emeksiz

Prof. Dr Nurhan Eren

Prof. Dr Sevtap Kadıoğlu

Prof. Dr Yüksel Kırımlı

Prof. Dr Aydan Oral

Prof. Dr Nurcan Özgür

Prof. Dr Talat Saygaç

Prof. Dr Ahmet Şimşek

Prof. Dr Arzu Terzi

Doç.Dr. Sezai Balcı

Doç.Dr. Betül Batır

Doç.Dr. Kerem Giray

Doç.Dr. Fatih Kesmezacar

Doç.Dr. Zümrüt Ecevit Sarı

Doç.Dr. Hande Sart

Doç.Dr. Yaşar Tatar

Doç.Dr. Volkan Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Demirci

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis

Dr. Öğr. Üyesi İdil Işıl Gün

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kucur

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Özden

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünnisa Alp

Dr. Fatih Tığlı

Dr.Engin Yılmaz

Araş. Gör. Sezgi Gedik

Araş. Gör. Tuna Şahsuvaroğlu

 Uzm. Sosyal Çalışmacı Kemal Güdek

İdil Seda AK

 Süleyman Akbulut

   Fatih Çepni

    Claire Özel

     İbrahim Demirdöğen

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Resa Aydın ( Başkan )

Prof. Dr. İshak Keskin

Prof. Dr. Neşe Kars

Dr. Zeynep Nevin Yelçe

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis

Dr. Öğr. Üyesi Minire Kırbaşlı

Öğr. Göv. Songül Altınsaçlı

Öğrt. Göv. Özlem Özer Tuğal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Nihat Macit ( İBB Genel Sekreter Yrd)

Dr.Muzaffer Saraç ( İBB Sağlık Daire Bşk. )

Yeliz Yıldız Kökenek ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

Havva Asan ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

Dr. Yaşat Tınar ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

Basri Zeren ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

Sözlü Bildiri Jürisi

Prof. Dr. Resa Aydın

Prof. Dr. İshak Keskin

Prof. Dr. Neşe Kars

Prof. Dr. İpek Yeldan

Doç. Dr. Betül Batır

Doç. Dr. Banu Ataman

Doç. Dr. Kerem Giray

Dr. Zeynep Nevin Yelçe

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünnisa Alp

Uzm. Sosyal Çalışmacı Kemal Güdek

Poster Bildiri Jürisi

Prof. Dr. İpek Yeldan

Prof. Dr Zeynep Aytepe

Doç. Dr. H.Banu Ataman Yancı

Doç. Dr. Betül Batır

Doç. Dr. Gülin Terek Ünal

Dr. Öğr. Üyesi Minire Kırbaşlı

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Özden

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Demirci

Araş. Gör. Sezgi Gedik

Uzm. Sosyal Çalışmacı Kemal Güdek