Bildiri

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Özet Gönderimi

Bildiri Özet Yazım Kuralları

 1. Bildiri başlığı Times New Roman karakteri ve 14 punto ile yazılmalıdır.
 2. Özet en az 250 en çok 400 kelime olmalıdır.
 3. En az 3 anahtar kelime olmalıdır.
 4. Özetler Times New Roman 12 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 5. Özetler doc/word formatında hazırlanmalıdır.
 6. Bildiri sahibinin unvanı, adı-soyadı, çalıştığı kurum ve kişisel e-mail adresi ile ORCID numarası ve cep telefon numarası başlığın hemen altına yazılmalıdır.       

Bildiri özetlerinizi  enuygar@istanbul.edu.tr adresine, 13 Ekim 2023 tarihine kadar gönderebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Değerlendirme Süreci

Sempozyum ana konuları aşağıda belirtilmiştir. Gönderilen özetler Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Seçilmiş bildiriler sözel bildiri olarak online Sempozyumda veya e-poster olarak Sempozyum Web Sitesinde sunulacaktır. Bildiri özetleri ise Sempozyum Bildiri Özet Kitabında yer alacaktır. Sempozyum Bilim Kurulu’nun bildiriler hakkında vereceği olumlu-olumsuz karar, e-posta yoluyla katılımcıya bildirilecektir.

Yayın Süreci

Sempozyumda sunulan Sözel ve E-poster Bildiri Özetleri, Sempozyum Bildiri Özet Kitabında yer alacaktır. 

Sempozyum ’da sunulan bildiriler ve ENUYGAR tarafından önceki Dünya Engellilik Günü toplantılarında sunulan bildiriler arasından seçilenlerin yanı sıra engelli erişilebilirliği konusuna katkı sunmak isteyen bilim insanları tarafından hazırlanacak bilimsel çalışmalar birleştirilerek bir editörlük çalışması şeklinde kitap olarak yayınlanacaktır.

Yazım Kuralları

Bildiri yazım kuralları, yayın aşamasına dâhil edilmesi uygun görülen bildiri sahiplerine Sempozyum düzenlenme tarihinin ardından ayrıca bildirilecektir.

Sempozyum Ücreti

Sempozyuma bildiri ile veya dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Sempozyum Takvimi

Sempozyum Tarihi: 1 Aralık 2023

Bildiri Son Gönderi Tarihi: 13 Ekim 2023

Sempozyum  Yeri

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu’nda, Sempozyum hibrit olarak (yüz yüze ve çevrim içi) gerçekleşecektir.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

“Herkes İçin Erişilebilir Bir Sempozyum” İçin Öneriler

 1. Lütfen sunuma başlamadan önce görme engelli katılımcılar için basit düzeyde de olsa kendinizi betimleyiniz. Betimleme yaparken gözlük, sakal, saç şekli ve rengi, yaklaşık yaş ve boy, giydiğiniz kıyafet gibi özelliklerinizden kısaca bahsedebilirsiniz.
 2. Sunum sırasında Betimleme, ekrandaki video, şekil, grafik, fotoğraf gibi görseller için de gereklidir:

Örneğin, ekrandaki görselde yer alan kişi ya da nesnelerin basit görünüm ve özelliklerinin anlatımı yeterlidir. Eğer görsel ayrıntı içeriyorsa ve bu ayrıntılar görselin anlaşılmasında önemliyse bu durum dikkate alınmalıdır.

 1. Betimleme sırasında renklerden basit şekilde bahsedilmelidir.
 2.  Betimlemeler yapılırken, “görme engelli katılımcılarımız için betimliyorum” ifadesi kullanılmadan betimleme, konuşmanın için doğal şekilde yerleştirilmelidir.
 3.  Sunum sırasında işaret dili tercümesinin daha verimli yapılabilmesi ve dudak okuyan katılımcıların daha rahat takip edebilmesi için mümkün olduğunca yavaş ve tane tane konuşunuz.

Önemli Not: Yukarıdakiler dışında farklı görüş, katkı ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız, “HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR SEMPOZYUM” hedefine ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Desteklerinize teşekkürlerimizle.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu