Poster Bildiri Programı

 

   
15 Kasım 2018, Perşembe
12.30 – 13.30 : P1-P7 / 15.00 – 15.30 : P8-P14 no ’lu  poster sunumları yapılacaktır.
   
P1 “Engellilikle İlgili Haberlerin İçerik Değerlendirilmesi”

 Özlem Eskil ÇİÇEK, Osman AKAY

P2 “Otizmli Bir Bireyin Duygu Ve Düşüncelerini Dışa vurmasında Sanatın Rolü”

Nalân GÖNÜLTAŞ, Asuman NUHOĞLU

P3 “Çalışma Yaşamında Engellilerin Korunmasında Tarihsel Gelişim Süreci”

Reşat SARAOĞLU

P4 “Otizm Spektrum Bozukluğunda Üniversite-Temelli Bir Araştırma Ve Uygulama Merkezi İnceleme Sonuçları”

Yeşim Güleç ASLAN

P5 “Engelli Yaşlılarda Sağlık Sorunları”

Velittin Selçuk ENGİN

P6 “Bağımsız Yaşam Ve Kariyer Akademisi”

Selver UĞURLU

P7 “Türkiye’de Yapılan Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Oyun Konulu Lisanüstü Çalışmaların İncelenmesi”

F. Kıvanç ERDOĞAN, Yahya ÇIKILI

P8 “Geleceğin Kentlerinde Down Sendromlu Bireylerin Yeri”

Merve KOÇ

P9 “Duchenne Muskuler Distrofili Hastalarda Hastalık Süresi İle Sağlık Bakım Harcamaları Arasındaki İlişki”

Saliha Gürdal KARAKELLE, İpek YELDAN, Ezgi TÜRKMEN

P10 “Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Örneğinde İstanbul Müzelerinin Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi”

Ömer TÜRK

P11 “Nefesine Doğmak”

Nihal AÇIKPORTALI

P12 “Yirminci Yüzyıldan Günümüze Askeri Gereklilikler Açısından İktidar ve
Engelli Yurttaş”

Mustafa Cebrail SADAKAOĞLU

P13 “Farkındalık Yaratmada Sanatın Rolü”

Onur CANTİMUR

P14 “Truman Show Perspektifinde Engellik Deneyimindeki Bireysel Ve Sosyal Algı
Haritalandırmalarının Yeniden Dizaynı”

Nagihan ÖZDEMİR, Meryem ÇAKIR

   
16 Kasım 2018, Cuma
12.30 – 13.30 : P15-P21 / 15.00 – 15.30 : P22- P27 no’lu  poster sunumları yapılacaktır.
   
P 15 “Engelliler Müdürlüğü Verileri Kapsamında İstanbul İli Profil Çalışması”

Handan TÜRKAL

P 16 “Engelli Dostu Akıllı Şehir Projeleri: İstanbul Örneği”

Fatih KAFALI, Muhammet Enes YILMAZ

P17 “Hafif Zihinsel Engelli Adölesanlarda Düzenli Egzersiz Programının Motor Beceriler Üzerine Etkisi”

Muhammed Kurban ŞENLİK

P18 “İşitme Engelli Ebeveynlerin İşiten Çocukları/CODA’ların Aile ve İletişim
Deneyimlerinin İncelenmesi”

Furkan ERDOĞDU

P19 “Otizmli Bireyler Ve Tipik Gelişim Gösteren Bireylere Yönelik Geliştirdikleri
Metaforik Algıların İncelenmesi2

Eren ŞAHİN

P20 “Engelli Penceresinden Engelli İstihdamındaki Ayrımcılığa Bakış”

Enver MENGÜ

P21 “Az Gören Bireylerin Rehabilitasyonuna Güncel Yaklaşımlar”

Adem UĞURLU, Mahir UĞURLU

P22 “Zihinsel Engelli Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükünün Sigara
Kullanımı Üzerine Görüşleri”

Betül BÜBER

P23 “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Yapılan Hidroterapi Çalışmaları Ve
Hidroterapinin Yüzme Sporuna Etkisi”

Duran ARSLAN, Mehmet ÖZSARI

P24 “Toplum Temelli Rehabilitasyon Programlarının Sürdürülebilirliği; İstanbul
Toplum Temelli Rehabilitasyon (TTR) Programı Örneğinin İncelenmesi”

Ayşe Resa AYDIN, Oytun GÜRBÜZ

P25 “Zihinsel Engelli Bireylerde Kendine Zarar Verme Davranışını Azaltmaya
Yönelik Farklı Yaklaşımlar”

İpek ADA

P26 “Uluslararası 1. Disiplinlerarası Seramik Sanat Çalıştayı Projesi”

Özlem ÖZER TUĞAL

P 27 “Sağlık Kuruluna Yapılan Engellilik Başvurularının Değerlendirilmesi”

Yasemin YUMUŞAKHUYLU, Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN, Fethullah BAYRAM, Hanife ÇAĞLAR YAĞCI, Afitap İÇAĞASIOĞLU

   

 

 

 

26/10/2018
137 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00