Poster Bildiri Jürisi

Poster Bildiri Jürisi

Prof. Dr. İpek Yeldan

Prof. Dr Zeynep Aytepe

Doç. Dr. H.Banu Ataman Yancı

Doç. Dr. Betül Batır

Doç. Dr. Gülin Terek Ünal

Dr. Öğr. Üyesi Minire Kırbaşlı

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Özden

Dr. Öğr. Üyesi Ebru  Demirci

Araş. Gör.   Sezgi   Gedik

Uzm. Sosyal Çalışmacı Kemal Güdek

26/10/2018
87 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00