Konferans 16 Kasım 2018 programı-2.Gün

16-kasim-2-gun-kisa-programi

16-kasim-2-gun-programi

16 KASIM 2018, CUMA
ANA SALON (Kat -1 ve Kat -2)
09.00-09.30 Konferans: Özel Eğitim
  Oturum Başkanı:

Hande SART
Boğaziçi Üniversitesi

  Özel Eğitimin Tarihi

Ayşegül ATAMAN
Lefke Avrupa Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü

   
09.30-11.00 Panel: Kamuda Engelli Politikaları ve Uygulamalar
  Oturum Başkanları:

Lokman AYVA (22-23. Dönem Milletvekili)

Fatih KUCUR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

09.30-09.50 Tarihsel Gelişimi ve Güncel İkilemleriyle Türkiye’de Kamu Politikalarında Engellilik”

Volkan YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika Forumu

09.50-10.10 “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Tarihçesi”

Tayyar KUZ
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü

10.10-10.30 “Yerel Yönetimlerde Başlangıçtan Günümüze Engellilik Çalışmaları: İBB Engelliler
Müdürlüğü Örneği”
Yeliz Yıldız KÖKENEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Müdürlüğü
10.30-10.50 “Osmanlı’dan Günümüze Engelli Bakımının Kurumsal Yüzü: Darülaceze”

Yusuf DURU
Darülaceze Başkanlığı

10.50-11.00 “Türkiye’de Engelliler Meclise Doğru Projesi”

Turhan İÇLİ,

Engelliler Federasyonu Başkanı

   
11.00-11.30 Ara
   
11.30-12.30 Panel ve Sözlü Bildiri: Engelli Haklarında Güncel Durum
  Oturum Başkanları:

Kerem GİRAY
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

İlhami ALKAN OLLSSON
Raull Wallenberg Enstitüsü Türkiye Başdanışmanı, İstanbul Üniversitesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi

11.30-11.50 “AİHM Kararlarında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi”

İdil Işıl GÜL
Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

11.50-12.20 “Engelli Çocuk Hakları Ağı”

İdil Seda AK
Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı

12.10-12.30 S.46 “Vesayet Hukukunun Tarihçesi ve Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme Işığında Uygulamalardaki Son Gelişmeler”
Güler POLAT
Serbest Avukat
   
12:30-13:30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-P21)
   
13:30-15:00 Panel ve Sözlü Bildiri: Uluslararası Göç ve Engellilik
  Moderatör:

Nurcan ÖZGÜR
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

13.40-14.10 Mevzuat ve Uygulamalar

Metin KAYBAKİ
İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı (İKGV)

14.10-14.30 Feras Al FAWAL
Syrian Special Needs Organization (SSNO)
14.30-14.50 “Hassas veya Kırılgan Grup Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Toplumsal
Kabul ve Uyum Süreci: Çanakkale Ölçeğinde Bir Değerlendirme”
Didem GÜRDOĞAN 
Çanakkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi
14.50-15.00 S.47 “Savaşın Engellileri: Engelli Yaşama Mahkûm Edilen Suriyeliler”

Ayşe Hümeyra KUTLUOĞLU KARAYEL
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

15.00-15.30 Sorular ve Tartışma
   
  NOT: Bu Panel Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi’nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmektedir.
   
15.00-15.30 Ara & Poster Sunumları (P22-27)
15:30-17:00 Panel Tartışma
  Türkiye’de Engellilik Hareketi (2000 sonrasında örgütlenmeler: ortaya çıkış nedenleri, yapılanlar, bundan sonrası…)
  Moderatör:

Engin YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, GETEM Direktörü

  Panel Konuşmacıları:
  Süleyman AKBULUT
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği-TOHAD)
  Ergin GÜNGÖR
Otizm Dernekleri Federasyonu-ODFED ve Otizm Derneği-ODER
  Emre TAŞGIN
Eğitimde Görme Engelliler Derneği-EGED
  Beyza ÜNAL
Engelli Kadın Derneği-ENGKAD
  Onur CANTİMUR
İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği-İED
   
17.30-18.00 KAPANIŞ TÖRENİ
   
  SALON 2 (Kat 2)
09.30-11.00 Panel ve Sözlü Bildiriler: Özel Eğitim
  Oturum Başkanları:

İbrahim DİKEN
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin
Engelliler Anabilim Dalı

Fatih ÇEPNİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü

09.30-09.45 “Özel Eğitim Çalışmalarında Hak Savunuculuğunun Önemi”

Hande SART
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Politika Forumu

09.45-10.00 “Engelli Çocuğa Öğretmen Olmak”

Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

10.00-10.15 “Türkiye’de Az Bilinen Bir Özel Eğitim Kategorisi: Görme-İşitme Engeli”

Emine AYYILDIZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

10.15-10.30 S.48 “Yerel Yönetimlerde Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları: İBB Engelliler Müdürlüğü Örneği”

Nilay YAZICIOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, Engelliler Müdürlüğü,
ARGE ve Projeler Şefi

10.30-10.40 S.49 “Dokun Say Sayı Kombinasyonlarıyla Matematik Öğretiminin Diskalkuliye Sahip Öğrencilerin Hesaplama Performansları ve Sanbil Yetileri Üzerindeki
Etkilerinin İncelenmesi”
Yılmaz MUTLU
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Anabilim Dalı
10.40-10.50 S.50 “Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrenciler için Geliştirilen Eğitsel Mobil
Uygulamaların Değerlendirilmesi”
Serhat TANUŞ, Elif POLAT, Sinan HOPCAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, BÖTE
10.50-11.00 Sorular ve Tartışma
   
11.00-11.30 Ara
11.30-12.30 Panel: Geleceği Geri Getirmek: Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’deki Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri-UDİSES Projesi
  Moderatör:

Ayşe Resa AYDIN
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Engellilik Araştırmaları Anabilim Dalı

  Panel Konuşmacıları:

Bu panelin konuşmacıları Suriye’li engelli üniversite öğrencileridir. Panelde
öğrencilerin engellilik deneyimleri ile göç hikâyeleri yer alacaktır.

  Not: Bu Panel Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) projesi İstanbul Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi’nin hibe kapsamının parçası olarak yürütülmektedir.
   
12.30-13.30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-21)
   
13.30-15.00 Panel ve Sözlü Bildiriler: Sivil Toplumda 2000 Öncesi Engelli Hakları Mücadelesi
  Moderatör:

Lokman AYVA
22.-23. Dönem Milletvekili

13.30-13.50 “Türkiye Sakatlar Derneği”

Şükrü BOYRAZ
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı

13.50-14.10 “Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Engellilerle İlgili Gelişmeler”

Fikret GÖKÇE
Zihinsel Engelliler Federasyonu Eski Üyesi

14.10-14.30 “Engellilerin Tarihsel Serüveni ve Örgütlenmesi”

Turhan İÇLİ
Engelliler Federasyonu Başkanı

14.30-14.40 S.51 “Yüksek Mimar Şükrü SÜRMEN’ in Hayatı, Eserleri, Türkiye’de Engellilik
Çalışmalarına Katkıları”
Ilgın AYDINOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Engellilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
14.40-14.50 S.52 “Altı Nokta Körler Vakfının Tarihçesi”

Canan ÇAM YÜCEL
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Engellilik Araştırmaları, Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Altı Nokta Körler Vakfı

14.50-15.00 Sorular ve Tartışma
   
15.00-15.30 Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
   
15.30-17.00 Sözlü Bildiriler: Eğitimde Erişilebilirlik ve Farkındalık
  Oturum Başkanları:

Ahmet KONROT
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konuşma ve Dil Terapisi

Ayşegül DOMANİÇ YELÇE
Gazeteci, İÜ ENUYGAR Merkez Danışma Kurulu Üyesi

15.30-15.40 S.53 “Bağımsız Hareket Becerileri Öğretimi”

Simge CEPDİBİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

15.40-15.50 S.54 “Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının Yaygınlaşması ile Türkiye’deki Görme Engelli Çevirmenlerin Değişen Konumu”

Burcu TAŞKIN, Mihri İlke ÇEPERLİ
Kırıkkale Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

15.50-16.00 S.55 “Dokunsal Kitap Üretimlerinde Braille Renk Kodlaması ve Bir Örnek Uygulama”

Erol ÇİTÇİ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

16.00-16.10 S.56 “Şekil İçeren Fizik Sorularına Yönelik Erişilebilirlik Çalışması”

Arzu ÖDEN ACAR, Ali ERYILMAZ
Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Görüntüleme Merkezi, ODTÜ

16.10-16.20 S.57 “Sesimi Duy Projesi”

Murat Can AKSÖZ, Meral YILDIRIM
Ümraniye İnanç Türkeş Ortaokulu

16.20-16.30 S.58 “3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar”

Emre ÇİYDEM, Hülya BİLGİN, Leyla KÜÇÜK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi  Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı

16.30-16.40 S.59 “Engelli Bireylerin İstismarı ile İlgili Ulusal Basına Yansıyan Haberler Hakkında
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Farkındalık Düzeyinin Araştırılması”Ezgi TÜRKMEN, Sezen KARABÖRKLÜ ARGUT, Emrah ZİREK, İpek YELDAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
16.40-16.50 S.60  “ Z Kuşağı Bireylerin ‘Engelli Farkındalığı’ Üzerine Bir Araştırma”

Çiğdem ULUDAĞ GÜLER, Betül SOLMAZ
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü

   
  SALON 3 (Kat 2)
   
09.30-11.00 Sözlü Bildiriler: Medya ve Engellilik
  Oturum Başkanları:

Neşe KARS
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İÜ ENUYGAR Merkezi

Gülin TEREK ÜNAL
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

09.30-09.40 S.61 “Görme Engelli Bireyler için Radyonun Rolü: Radyo ile Görmek”

Fırat TUFAN, Sedat KÖKAT
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

09.40-09.50 S.62 “Önyargılar ve Medyada Engellilik”

Nilay VARDAR
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı

09.50-10.00 S.63 “Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: Disney Pixar Filmleri”

Selçuk HÜNERLİ, Ömür KINAY
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, BÖTE, İstanbul Kültür Üniversitesi

10.00-10.10 S.64 “Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya
Yansımaları”
Ümit SARI, Güven BÜYÜKBAYKAL, Onur AKYOL, Mesut AYTEKİN
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
10.10-10.20 S.65 “Sinemada Engelli Temsillerinin Çerçevelenmesi: Yazı Tura Filmi”

Zuhal AKMEŞE
Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

10.20-10.40 S.66 “Sinemada Engelliliğin Temsili”

Evşen ÇERKEŞLİ
Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

10.40-10.50 G.1 “Canıım” (Görsel Bildiri- Kısa Film)

Mestinaz GÜNDAŞ
Zonguldak Bülent Evecit Ünviversitesi

   
11.00-11.30 Ara
   
11.30-12.30 ABA ÖZEL EĞİTİM ATÖLYESİ

Yedi Dokunuş, ABA Terapi ile Öğretim Süreci ve Bir Vaka Sunumu

   
12.30-13.30 Öğle Yemeği Poster Sunumları (P15-P21)
   
13:30-15:00 CİNSEL EĞİTİM ATÖLYESİ

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerde Cinsel Eğitim Programının Hazırlanması

   
15:00-15:30 Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
   
15:30-17:00 KAPSAYICI EĞİTİM ATÖLYESİ

Dâhil Edici/Kapsayıcı Okullara Doğru: Çeşitlilik ve Farklılaştırma

   
  SALON 4 (Kat 1)
   
09.30-11.00 Sözlü Bildiriler: Sosyal Hizmet
  Oturum Başkanları:

Ergül ASLAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Kemal GÜDEK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, Uzman, Sosyal Çalışmacı

09.30-09.45 S.67 “Feminist Sosyal Çalışma ve Engellilik”

Kemal GÜDEK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

09.45-10.00 S.68 “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Sosyal Hizmet Uygulamaları”

Fatih KILIÇARSLAN
Aile Danışmanı

10.00-10.15 S.69 “Engelliler Üzerinde Yürütülen Sosyal Hizmet Araştırmalarında Etiğin Önemi”

Ayşe SARI
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Engelli Danışma ve Koordinasyon
Sorumlusu, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Engelliler Komisyon Başkanı

10.15-10.30 S.70 “Türkiye’de Engelli Çocuklara Yönelik Evde Bakım Aylığı Politikası: Bakım veren Ebeveynlerin Yaklaşımı”

Nazlı AVŞAROĞLU
Boğaziçi Üniversitesi

10.30-10.45 S.32 “Türkiye’de Engelli İstihdamının Tarihsel Gelişimi, Mevcut Durum: Sorunlar
ve Bazı Çözüm Önerileri”
Tuna ŞAHSUVAROĞLU
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
10.45-11.00 S.26 “Afetlere Hazırlıkta ERİŞİLEBİLİRLİK Bir Haktır!”

Serkan ERİNCİK, Recep BAYAR, Murat AKKURT , Ahmet TURHAN
Afet ve Acil Durum (AFAD)

   
11.00-11.30 Ara
   
11.30-12.30 BAĞIMSIZ HAREKET ATÖLYESİ

Görme Engelli Bireylerde Bağımsız Hareket Eğitimi

   
12.30-13.30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-21)
   
13:30-15:00 MEDYADA ALGI ATÖLYESİ

Sosyal Dışlanma Ekseninde Engelliği “Görmek”

   
15:00-15:30 Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
   
15:30-17:00 İŞARET DİLİ ATÖLYESİ
   
  SALON 5 (Kat 1)
   
09.30-11.00 Sözlü Bildiriler: Fizyoterapi ve Psiko-Sosyal Rehabilitasyon
  Oturum Başkanları:
Ülkü AKARIRMAK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İÜ ENUYGAR Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
İpek YELDAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü
09.30-09.40 S.71 “Engelli Yaşlılarda Düşmeye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi”

Tuğba KARAASLAN, Hatice Selin IRMAK, Nilay ARMAN, Ela TARAKÇI, Ahmet AKGÜL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon
Bölümü

09.40-09.50 S.72 “Duchenne Muskuler Distrofi’li Hastalarda Ambulasyon, Yaşam Kalitesi ve Bakım Veren Yükü Arasındaki İlişki”

İpek YELDAN, Saliha GÜRDAL KARAKELLE, Yona ZENGİNLER YAZGAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
Rehabilitasyon Bölümü

09.50-10.00 S.73 “Engelli Ailelerinde Problem Çözme ve Sabır Gösterme
Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
Nagihan ÖZDEMİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı
10.00-10.10 S.74 “Engellilerde Psikolojik Rehabilitasyon ve Önemi”

İsak PARDO
Nişantaşı Üniversitesi

10.10-10.20 S.75 “Otizmli Çocukların Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi”

Sercan KARA, Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM, Prof.Dr. Hatice KAYA, Öğr. Gör. Bircan KARA
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

10.20-10.30 S.76 “Engelli Bireylere Yönelik İstismar”

Zeynep AYTEPE, Özgecan BAKIŞ ÇAYNAK
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

10.30-10.40 S.77 “Engelli Çocuklarda Sanatsal Gelişim Evrelerinin İncelenmesi”

Talar CİLACI, Zeynep ÇORAKÇI, Şüheda GÖZAYDINOĞLU, İrem Sena AKGÜN,
Kübra ERSOY
, Nursena ŞAHİN, Tuğçe ANILGAN, Edanur ÖZOĞLU, Ümit UĞURLU
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Ergoterapi Bölümü

10.40-11.00 Sorular ve Tartışma
   
11.30-12.30 TRAFİKTE HAKLARIM ATÖLYESİ

Trafikte Saygı

   
12.30-13.30 Öğle Yemeği & Poster Sunumları (P15-P21)
   
13:30-15:00 RESİM ATÖLYESİ

Aynı Resim Farklı Renkler Atölyesi

   
15:00-15:30 Ara & Poster Sunumları (P22-P27)
   
15:30-17:00 RİTM ATÖLYESİ

Ben Bir Yıldızım

   
  Kongre Merkezi Zemin Kat
   
10.00-12.30 ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
13.30-15.00 ENGELSİZ SERAMİK ÇALIŞTAYI ATÖLYESİ
   
  Esnaf Hastanesi Toplantı Salonu
   
13.30-16.00 EVRENSEL TASARIM ATÖLYESİ

Herkes için Tasarım Yoluyla Erişim Zinciri Tasarımı

 

 

16/10/2018
1966 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00