Görsel-İşitsel Bildiri Formu


Kurmaca Belgesel Canlandırma/Animasyon 

Kayıt Ücreti : 250TL

Hesap Adı: İÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama kısmına "ENARK" Yazılması Önemlidir!

İBAN:TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04
Halk Bankası Beyazıt Şubesi
Hesap No: 6200404

20/03/2018
163 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00