Konferans Teması ve Ana Konular

“Engellilik”, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki birçok disiplinin örtüşme noktasında yer alır. Engellilik Araştırmaları, kişinin karşılaştığı engellilik deneyiminin bireysel ve toplumsal etkilerini bütün boyutlarıyla inceler. Engellilik deneyiminin doğru değerlendirilmesi için disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Disiplinler arası yaklaşım, farklı disiplinler arasında bağlantılar kurarak ortak alan konularına bütüncül bir bakış açısıyla yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine olanak sağlar. 1970’lerin başından itibaren “engellilik”; eğitim bilimleri, psikoloji, ekonomi, sağlık, siyasal bilimler, hukuk gibi pek çok disiplinle ilişkili olan disiplinler arası bir çalışma ve araştırma alanı olarak Amerika ve Avrupa’ya yayılmıştır.
Ülkemizde de engellilik deneyiminin tarihsel süreç içinde, farklı disiplinlerde ele alınış biçimleriyle araştırmayı ve bilimsel çalışmaları arttırmayı amaçlayan Engellilik Araştırmaları Konferansının teması “Dünden Bugüne Engellilik” olarak belirlenmiştir

31/01/2018
492 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00