Düzenleme Kurulu

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Resa Aydın  ( Başkan )

Prof. Dr. İshak Keskin

Prof. Dr. Neşe Kars

Dr. Zeynep Nevin Yelçe

Dr. Öğr. Üyesi  Zerrin Ayvaz Reis

Dr. Öğr. Üyesi Minire Kırbaşlı

Öğr. Göv. Songül Altınsaçlı

Öğrt. Göv. Özlem Özer Tuğal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Nihat Macit ( İBB Genel Sekreter Yrd)

Dr.Muzaffer Saraç ( İBB Sağlık Daire Bşk. )

Yeliz Yıldız Kökenek ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

Havva Asan ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

Dr. Yaşat Tınar ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

Basri Zeren ( İBB Eng. Müd. Yrd. )

31/01/2018
494 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00