Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Resa Aydın (Başkan)

Prof. Dr. Neşe Kars Tayanç

Prof. Dr. İshak Keskin

Doç. Dr. Kerem Giray

Yard. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis

Yard. Doç. Dr. Minire Kırbaşlı

Doç. Dr.  H. Banu Ataman Yancı

Dr. Zeynep Yelçe

Öğr. Gör. Özlem Özer Tuğal

Uzman Songül Altınsaçlı

Araş.Gör. Sezgi Gedik

31/01/2018
242 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00