1.Engellilik Araştırmaları Kongresi, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Öncül araştırmalar, İyi Uygulamalar, Disiplinler ve Sektörler Arası İş Birliği” ana teması ile düzenlenen kongrede insan hakları ve sosyal adalet, sosyal politikalar, sağlık ve rehabilitasyon, eğitim ve yaşlılıkta engellilik gibi konular ele alınarak ülkemizin toplumsal ve kültürel yapısına uygun bir kavramsal çerçeve çizmek amaçlanıyor.

Dünyada “Engellilik Araştırmaları” ile ilgili akademik çalışmalar, 1970’li yılların sonlarında başlamış, disiplinler arası bir araştırma ve çalışma alanı olarak hızla Amerika ve Avrupa’ya yayılmıştır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun çıkmasının ardından geçen 11 yılda ülkemizde de engellilik alanında önemli kazanımlar elde edilmiş, teknolojik gelişmelerle birlikte günlük yaşamı kolaylaştıran uygulamalar artmıştır. Bütün bunlara rağmen engellilikle ilgili pek çok konuda kısır döngüler ve çıkmaz sokaklar karşımıza çıkmaya devam ediyor; nedenlerini tartıştığımız sorunların çözümleri, alışageldiğimizin dışında, farklı bakış açılarını gerektiriyor. 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi’nde de engellilik alanındaki sorunlara farklı bir yönden bakarak araştırmaların uygulamaya, uygulamaların da yeni araştırmalara yön vereceği, farklı disiplin ve sektörlerden paylaşımların yer alacağı bir buluşma hedefleniyor.

Engellilik alanında çalışan bütün disiplinlerden akademisyenler, eğitimciler, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler, aileler ve öğrencilerinin davetli olduğu kongrede özgün bilimsel araştırmalar sunulacak. “Sözel ve Poster Bildiri” oturumlarında, ülkemizde engellilik alanında yapılan öncül araştırmalar öne çıkacak. “İyi Uygulama ve Araştırma Örneği” oturumlarında başarılı çalışmalar ve projeler aktarılacak. Atölye çalışmalarıyla ise; yeni uygulama alanlarında beceri kazanacak, uygulama standartlarını belirlenecek.

1.Engellilik Araştırmaları Kongresi’nin önemli hedeflerinden biri de, gelecekteki paydaş çalışmalarda ortaklıkları kolaylaştıracak “Ulusal Engellilik Araştırmaları Platformu”nu oluşturmak. “Engellilik Araştırmaları” yaklaşımının çok boyutlu bir bakış sağlayarak, geliştirilecek yeni sosyal politikaların önünü açması hedefleniyor. Kongrenin ilk günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Öğretmenler Günü Etkinliği” de bilimsel program içinde yer alıyor.

1.Engellilik Araştırmaları Kongresi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler http://engellilikarastirmalari.istanbul.edu.tr/ sitesini ziyaret edebilirler.