Sıkça Sorulan Sorular

1. Kayıt tarihleri ne zaman?
Kayıtlar başlamıştır.

2. Bildiri gönderimi tarihi ne zaman?
30 Eylül  2016 son bildiri gönderi tarihidir.

3. Ne tür bildiri gönderilebilir?

a) Özgün araştırma bildirisi: Daha önce bilimsel bir dergide yayınlanmamış olan engellilik alanında yapılmış araştırma veya derlemelerdir. Daha önce bildiri olarak bir kongrede yayınlanmış olan bilimsel araştırmalar tekrar gönderilebilir.
b) Sözel yada poster özgün araştırma: Gönderilen özgün araştırma bildirilerinin Bildiri Gönderim Formundaki sözel veya poster butonunun seçilmesi gereklidir.
c) İyi uygulama ve araştırma (UYGAR) örneği : Engellilik alanında yapılmış alan çalışmaları, uygulamalar veya projelerdir.

4. Bildiri gönderimi nasıl olur?
Bildiriniz  kabul edildikten sonra bankaya kayıt ücreti yatırılır , “Başvuru Formu” doldurularak kayıt olunur.

5. Özgün araştırma bildirisi nasıl gönderilir?
Bildiri Formuna Özgün araştırma özeti 350 Türkçe-350 İngilizce sözcük(Ad-Soyad, Araştırmacı hariç) olarak gönderilir.Bildiriniz  kabul edildikten sonra bankaya kayıt ücreti yatırılır , “Başvuru Formu” doldurularak kayıt olunur.

6. Özgün araştırma bildiri özetleri İngilizce de olmalı mı?
Özgün araştırma bildiri özetleri İngilizce-Türkçe olarak gönderilmelidir. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation dergisinde sadece bildiri özeti yayınlanacak, yani derginin bir Supplement Sayısı kongrenin serbest bildiri özetlerine ayrılacak, bunun için hem İngilizce, hem de Türkçe özet göndermenizi rica ediyoruz, Makalenin tümü yayınlanmayacaktır.

7. İyi Uygulama örneği bildirisi nasıl gönderilir?
Başvuru Formunu doldurduktan ve kayıt olunduktan sonra Bildiri Formunda İyi Uygulama bölümüne 250 sözcük olarak Türkçe özeti (Ad-Soyad, Araştırmacı hariç)yazılarak gönderilir.

8. Bildirilerin değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?
Bildiriler Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir.01 Ekim 2016 tarihinden itibaren sonuçlar tarafınıza bildirilecektir.

9. Özgün araştırma bildirilerinin değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?
Bilimsel Kurul Sözel özgün araştırma bildiri başvurularını sözel veya poster sunumu olarak kabul etmeye yetkilidir.
10. Grup olarak hazırlanan bildirilerde tüm kişiler kayıt yaptırmalı mıdır?
Bildiri grup olarak hazırlandığı durumda sunumu yapacak kişi başvuru ve kayıt yapmalıdır. Diğer kişilerde isterlerse kayıt yaptırıp dinleyici olarak katılabilirler.

11. Kurumda çalışan kişilere görevlendirme yapılır mı? Konaklama, ulaşım, yevmiye ve kayıt ücretini kurum öder mi?
Kurumda çalışan kişilerin kongre ücretlerini kurumdan talep edebilirler. Davet mektubu gerekirse tarafımızdan gönderilebilir.

12. Konaklama, ulaşım desteğiniz var mı?
Konaklama, ulaşım katılacak kişiler karşılar. Gerekirse tarafımızdan danışmanlık yapılabilir.

13. Engelli katılımcılara nasıl desteğiniz olacak?
Başvuru Formunda özel gereksinimini belirten katılımcılara gerekli destek sağlanacaktır.

14. Bildiri özetini yöneticiye gönderemiyorum, hata veriyor, neden?

Özet gönderimi sırasında form hata verdiğinde sözcük sayısı fazla olabilir, bilgisayarınızın güncel formatta eksiklik olabilir. İngilizce ve Türkçe özeti word sayfasında tek sayfa olarak paragraf boşluğu bırakmadan yüklenmesi gerekiyor. Aralık olunca sistem hata veriyor.  Eğer böyle problem çıkarsa telefonla 0212 440000-12872 aramanızı öneririz. Özeti engellilikarastirmalari@istanbul.edu.tr adresine göndermeniz durumunda   sisteme yüklemede yardımcı olunacaktır.

15. Başvuru formunu doldurmadan bankaya parayı yatırsam kesin kayıt yaptırmış olunur mu?

Kesin kayıt olunması için önce kayıt ücreti 200 TL yatırılır. İban nosu web sayfasında bulunan başvuru formunun ilgili yerine yazılır ve form doldurularak kesin kayıt işlemi tamamlanır.

01/06/2016
2273 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00