Bildiri Kuralları

Bildiri Kategorileri

1.Engellilik Araştırmaları Kongresine iki farklı türde bildiri ile başvuru yapabilirsiniz: “Serbest Bildiri” veya “İyi Uygulama ve Araştırma Örneği”.

Serbest Bildiri

Engellilik alanında yapılmış özgün bilimsel araştırmalardır. Bu kategorideki başvurularda, bilimsel araştırmanın herhangi bir dergide yayınlanmamış olması koşulu aranır. Dergide yayınlanmamış, ancak başka bir kongrede sunulmuş araştırmalarla başvuru yapılabilir. Yayınlanmamış tezler, alan çalışmalardan üretilen araştırmalar için serbest bildiri başvurusu yapılabilir.

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından sözel veya poster sunumu iççin kabul edilen serbest bildiri özetleri hem “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” Dergisinde, hem de Kongre Özet Kitabında yayınlanacaktır. Bu nedenle Türkçe ve İngilizce olarak özet birlikte gönderilmelidir.

Serbest Bildiri Özet Gönderim Kuralları

 1. Serbest Bildiriler sözel veya poster sunum olarak kabul edilecektir. Bildiriniz için tercih ettiğiniz sunum şeklini mutlaka belirtiniz.
 2. Serbest Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır.
 3. Türkçe özette dil uygunluğu Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü temel alınarak yapılmalıdır. İngilizce özetler ise dil uzmanı kişiler tarafından kontrol edilmelidir.
 4. Özetler; “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
 5. Bildiri özeti 350 kelimeden fazla olmamalıdır.
 6. Bildiri başlığı çalışmayı tanımlar nitelikte olmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 7. Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.
 8. Sunumu yapacak olan araştırmacının adı “bold” işaretleme ile açıkça belirtilmiş olmalı ve araştırmacının e-posta adresi ve ulaşılabilir telefon numaraları eklenmelidir.
 9. Türkçe özet, ‘Amaç’, ‘Gereç ve Yöntem’, ‘Bulgular’, ‘Sonuç’ alt başlıklarına ayrılmalıdır. İngilizce özet ‘Purpose’, ‘Method’, ‘Results’, ‘Conclusion’ alt başlıklarına ayrılmalıdır.
 10. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 11. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler sağlık bilimleri alanı için MeSH (Medical Subject Headings) listesinden seçilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler ile anahtar kelimeler birebir aynı olmalıdır.
 12. Özetlerde tablo veya grafik kullanılmamalıdır

 

ÖRNEK YAZIM

Başlık

Araştırmacı 11, Araştırmacı 21, araştırmacı 32

1 ……Üniversitesi,……………Fakültesi,…………Bölümü, Şehir

2…….Hastanesi, Şehir

Amaç:

Gereç ve Yöntem:

Bulgular:

Sonuç:

Anahtar Kelimeler:

Serbest Bildiri sunum şekli:

Sunumu yapacak araştırmacının iletişim bilgileri (e-mail ve GSM):

 

İyi Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Örneği Bildirisi

Bu bildiriler daha önce yapılmış ve sonuçları alınmış, iyi uygulama, araştırma veya projeleri içerir. İyi UYGAR örneği bildirileri sadece Kongre Özet Kitabında basılacağı için Türkçe özet gönderimi yeterlidir.

İyi Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Örneği Bildiri Gönderim Kuralları

 1. İyi Uygulama ve Araştırma (UYGAR) Örneği bildiri özetleri Türkçe olarak yazılmalıdır.
 2. Türkçe özette dil uygunluğu Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü temel alınarak yapılmalıdır.
 3. Özetler; “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
 4. Bildiri özeti 250 kelimeden fazla olmamalıdır.
 5. Bildiri başlığı çalışmayı tanımlar nitelikte olmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 6. Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum ve çalışmanın yapıldığı kurumların açık adı ve adresleri belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.
 7. İyi UYGAR örneği bildiri özetinde bir proje anlatılacaksa, projede yer alan bütün paydaş kurumlar belirtilmelidir.
 8. Özet, ‘Amaç’, ‘Giriş’ ,Yöntem’, ‘Sonuç’ alt başlıklarına ayrılmalıdır.
 9. Sunumu yapacak olan araştırmacı/ların adları “bold” işaretleme ile açıkça belirtilmiş olmalı ve araştırmacı/ların e-posta adresi ve ulaşılabilir telefon numaraları eklenmelidir.
 10. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 11. Özetlerde tablo veya grafik kullanılmamalıdır.

İYİ UYGAR ÖRNEĞİ BİLDİRİSİ ÖRNEK YAZIM

Başlık

Araştırmacı 11, Araştırmacı 21, Araştırmacı 32

1 ……Üniversitesi,……………Fakültesi,…………Bölümü, Şehir

2…….Hastanesi, Şehir

Proje ise paydaş kurumlar:

Amaç:

Giriş:

Yöntem:

Sonuç:

Sunumu yapacak kişi/kişilerin iletişim bilgileri (e-mail ve GSM):

Bildiri Gönderimi ve Kabulü

Gönderilen bildiri Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilir. Kabul yazısı katılımcıya e-mail olarak gönderilir. Katılımcı bankaya kayıt ücretini yatırdıktan sonra “Başvuru Formunu” doldurarak  Kongrede bildirisini sunar.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özetleri içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildirilerin Kongrede sunulabilmesi için  araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt ücretini yatırarak başvuru işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme Kongre Bilimsel Kurulu tarafından araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak yapılacaktır. Bilimsel Kurul, serbest bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilerek bildirilecektir.

 

 

 

 

22/04/2016
3277 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00