Davet

Değerli Katılımcılarımız,

İstanbul ve Hacettepe Üniversitelerinin işbirliği ile 24-25 Kasım 2016’da İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz 1. Engellilik Araştırmaları Kongresine sizleri davet etmekten büyük onur duymaktayız.

Dünyada “Engellilik Araştırmaları” ile ilgili akademik çalışmalar, 1970’li yılların sonlarında başlamış, disiplinler arası bir araştırma ve çalışma  alanı olarak  hızla Amerika ve Avrupa’ya yayılmıştır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun çıkmasının ardından geçen 11 yılda ülkemizde de engellilik alanında önemli kazanımlar elde edilmiş, teknolojik gelişmelerle birlikte günlük yaşamı kolaylaştıran uygulamalar artmıştır. Bütün bunlara rağmen engellilikle ilgili pek çok konuda kısır döngüler ve çıkmaz sokaklar karşımıza çıkmaya devam ediyor; nedenlerini tartıştığımız sorunların çözümleri, alışa geldiğimizin dışında, farklı  bakış açılarını gerektiriyor.

Kongremizde; engellilik alanındaki sorunlara farklı bir yönden bakarak araştırmaların uygulamaya, uygulamaların da yeni araştırmalara yön vereceği,  farklı disiplin ve sektörlerden paylaşımların yer alacağı bir buluşma hedeflenmiştir.

Kongremize engellilik alanında çalışan bütün disiplinlerden akademisyenler, eğitimciler, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler, aileler ve öğrenciler davetlidir.

Özgün bilimsel araştırmaların sunulacağı “sözel ve poster bildiri” oturumlarında, ülkemizde engellilik alanında yapılan öncül araştırmalar öne çıkacaktır.

“İyi uygulama ve araştırma örneği” oturumlarında başarılı çalışmalar ve projeler aktarılacak.

Atölye çalışmalarıyla ise; yeni uygulama alanlarında beceri kazanacak, uygulama standartlarını belirleyeceğiz.

Kongremizin önemli hedeflerinden biri de, gelecekteki paydaş çalışmalarda ortaklıklarımızı kolaylaştıracak Ulusal Engellilik Araştırmaları Platformunu oluşturmaktır.

Dileğimiz “Engellilik Araştırmaları” yaklaşımının çok boyutlu bir bakış sağlayarak,  geliştirilecek yeni sosyal politikaların önünü açmasıdır.

İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde, İstanbul’un tarihi yarım adasındaki eşsiz kültürel zenginliklerle, kongrenin bilimselliğini birleştirmeyi hedeflediğimiz bu buluşmada  katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

 

Saygılarımızla…

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Resa Aydın

Prof. Dr. Tülin Düger

 

08/04/2016
1998 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00