İyi Uygulama ve Araştırma(UYGAR) Örneği

Bu oturumlar daha önce yapılmış ve sonuçları alınmış, uygulama ve araştırmaların sunulduğu oturumlardır. Sunumda birden çok kişi yer alabilir. Sunum süresi 15-30 dakika olarak Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecektir.

31/03/2016
1108 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00