Düzenleme Kurulu

  İstanbul Üniversitesi                                       Hacettepe Üniversitesi

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi           Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim Kurulu                                                            Yönetim Kurulu                                             

Prof. Dr. Neşe Kars                                                                Doç. Dr. Songül Atasavun Uysal

Yard.Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis                                         Doç. Dr. Çiğdem Ayhan

Doç. Dr. Kerem Giray                                                             Prof. Dr. Esra Burcu

Yard.Doç. Dr. Minire Kırbaşlı                                                Prof. Dr. Oya Hazer

Yard.Doç. Dr. Hanife  Banu Ataman   Yancı                        Doç. Dr. Ayşe Sanem Şahlı

Prof. Dr. İshak Keskin                                                              Dr. Ayçe Çeliker

Uzm. Songül Altınsaçlı

31/03/2016
1181 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00