Kongrenin amaçları

 

  • Alanda çalışan paydaşları bir araya getirmek
  • Ülkemizin toplumsal ve kültürel yapısına uygun bir kavramsal çerçeve çizmek
  • Kanıta dayalı araştırmaları ön plana çıkararak , etkin sosyal politikaları tartışmak ve karar verme süreçlerini rasyonelleştirmek
  • Mevzuata ilişkin düzenlemelerdeki eksiklikleri gidermek
  • Erişilebilirliğe ilişkin düzenlemelerin uygulanırlığı hakkında durum tespiti yapmak
  • İleriye dönük nitelikli bir iletişim ağı oluşturarak, gelecekteki planlamalarda işbirliği olanaklarını arttırmak ve hızlandırmak
  • İlgili Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarıyla sorunların çözümü için işbirliğini tesis etmek, kalıcı çözümler üretecek projelere zemin oluşturmak
31/03/2016
1180 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00